Nhìn lại một năm công tác giảm nghèo ở Điện Biên Đông

Thứ Tư, 08/01/2020, 16:34 [GMT+7]

Điện Biên TV - Giảm nghèo nhanh và bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của một huyện nghèo, do đó trong những năm qua, huyện Điện Biên Đông đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo. Qua đó, góp phần từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Từ các chương trình, dự án giảm nghèo của Đảng và Chính phủ như: Chương trình 30a; Chương trình 135CP; Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới... năm 2019, huyện Điện Biên Đông đã ưu tiên phát triển sản xuất. Đồng thời, tập trung xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu cho nhân dân như: Đường giao thông, kênh mương thủy lợi, điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế… Cùng với đó, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai kịp thời, đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ sản xuất như: Hỗ trợ cây, con giống phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ tiền khai hoang, phục hóa ruộng bậc thang; hỗ trợ tiền khoán chăm sóc, bảo vệ rừng và trồng rừng sản xuất; hỗ trợ nhân rộng các mô hình giảm nghèo; chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, chính sách tạo việc làm thông qua xuất khẩu lao động tại các thị trường trong và ngoài nước...

e
Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm 5% so với năm 2018.


Ông Quàng Văn Hoa, bản Na Phát, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông chia sẻ: "Trước đây, gia đình cũng khó khăn, các cháu đi làm công ty cũng gửi tiền về cho gia đình 6 đến 7 triệu đồng để mua con trâu, con bò chăn nuôi, đến nay gia đình tôi cũng thoát nghèo."

Trong năm 2019, huyện đã phê duyệt 14 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ mua 294 con bò và 42 con trâu hỗ trợ cho 349 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, với tổng số tiền trên 4 tỷ  đồng; 2 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo từ nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình 135 với 62 hộ tham gia, tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ 754 triệu đồng để mua 43 con bò và 19 con trâu sinh sản; gần 99% số hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; tổ chức cho gần 2.500 lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài huyện và nước ngoài.

Ngoài ra, huyện cũng giải ngân hàng chục tỷ đồng cho các chương trình khác về giảm nghèo như: Hỗ trợ nhà ở; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ về giáo dục; đào tạo nghề cho lao động nông thôn... nhờ vậy năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm 5% so với năm 2018.

Ông Bùi xuân Thức, Trưởng phòng LĐTB-XH huyện Điện Biên Đông cho biết: "Tiếp tục thực hiện các chương trình giảm nghèo trong thời gian tới, đối với chức năng là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện về chương trình giảm nghèo, phòng sẽ chú trọng về sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí, hỗ trợ sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; đồng thời chú trọng khai thác nguồn lực lao động dôi dư của địa phương theo hướng đưa lao động đi làm tại các khu công nghiệp và chú trọng việc đi xuất khẩu lao động sang các nước phát triển."

Để tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, trong năm 2020, huyện Điện Biên Đông sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và vai trò các tổ chức đoàn thể từ cấp huyện đến cơ sở đối với công tác giảm nghèo; phát huy mọi nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án để giảm nghèo bền vững với mục tiêu đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện sẽ giảm xuống dưới 50%./.

 

Phạm Hải - Minh Hòa/DIENBIENTV.VN

 

.