Chi cục Kiểm lâm Điện Biên phát hiện 396 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Thứ Tư, 08/01/2020, 08:08 [GMT+7]
Điện Biên TV – Năm 2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã phát hiện 396 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 57 vụ so với năm 2018.
N
Năm 2019 số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm 12,58% so với năm 2018.

 

Năm 2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã thực hiện tốt công tác Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), quản lý lâm sản; công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng được thực hiện đảm bảo, đúng tiến độ, đặc biệt số vụ vi phạm pháp luật giảm cả về số vụ và mức độ (số vụ phá rừng, vận chuyển, tàng trữ, mua bán...).

Trong năm, lực lượng kiểm lâm đã tổ chức học tập và tuyên truyền 2.122 buổi tại các thôn, bản với 90.359 lượt người tham gia học tập và ký cam kết bảo vệ rừng; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức 8 cuộc diễn tập PCCCR cấp xã; kịp thời nắm bắt thông tin và tham mưu cho chính quyền xã huy động 6.825 lượt người tham gia chữa cháy rừng kịp thời nên đã hạn chế diện tích rừng bị cháy, không để cháy lan ra diện rộng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phát hiện 396 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 57 vụ so với năm 2018 (giảm 12,58%), trong đó vi phạm các quy định về PCCCR gây cháy rừng là 32 vụ; vi phạm quy định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 3 vụ; khai thác rừng trái pháp luật 29 vụ, tăng 15 vụ so với năm 2018 (tăng 107,14%); phá rừng trái pháp luật 112 vụ, giảm 5 vụ so với năm 2018 (giảm 4,27%), gây thiệt hại 19,23 ha rừng, giảm 11,81 ha so với năm 2018 (giảm 38,06%).

 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
 
 
.