Năm 2020, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%/năm

Thứ Hai, 06/01/2020, 16:59 [GMT+7]

Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng vừa ban hành Quyết định về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.

f
Năm 2020, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%/năm.


Cụ thể, mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016 là 5,0%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020 và thay thế Quyết định số 2570/QĐ-NHNN ngày 25/12/2018 của Thống đốc NHNN./.

 

Theo Chung Thủy/VOV.VN

Link: https://vov.vn/kinh-te/nam-2020-lai-suat-cho-vay-ho-tro-nha-o-la-5nam-997634.vov

 

.