"Thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong đoàn viên thanh niên khối trường chuyên nghiệp"

Thứ Hai, 21/10/2019, 14:46 [GMT+7]
Điện Biên TV - Nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ trong đoàn viên, thanh niên khối các trường chuyên nghiệp năm 2018 – 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thời gian qua đã tạo mọi điều kiện cho đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh nghiên cứu khoa học từ đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Nhằm khuyến khích khả năng tự học, tự nghiên cứu khoa học trong đoàn viên thanh niên khối các trường chuyên nghiệp, các trường Cao đẳng trên địa bàn đã đưa hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên vào kế hoạch giảng dạy và học tập trong năm học.
 
Ngoài ra Ban thường vụ các Đoàn trường, các phòng ban chức năng, các khoa của nhà trường có nhiều hoạt động nhằm thu hút đông đảo sinh viên đến với nghiên cứu khoa học, khơi dậy trong lực lượng trí thức trẻ tuổi hùng hậu này sự đam mê tìm tòi, khám phá, sáng tạo ra những công trình khoa học mới có giá trị.
 
Đáp lại sự quan tâm của nhà trường, ngày càng có nhiều sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, số lượng và chất lượng các công trình cũng được cải thiện. Đã có những công trình khoa học của sinh viên giành giải thưởng có giá trị, một số đề tài được đánh giá thực tiễn cao.
N
Ông Đặng Thành Huy – Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, thanh niên khối trường chuyên nghiệp năm học 2019 - 2020.

Ông Đặng Thành Huy – Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên cho hay: "Trong những năm qua, nghiên cứu khoa học luôn được Ban thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên quan tâm, chú trọng. Sáng tạo khoa học là một trong những thế mạnh của thanh niên. Việc sáng tạo ra những giá trị mới, đột phá chính là nền tảng giúp đất nước thực hiện nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Tuy nhiên tại tỉnh Điện Biên việc thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo khoa học còn gặp nhiều khó khăn như: Kinh phí phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học cho đoàn viên, thanh niên đặc biệt là sinh viên còn hạn chế. Tính chủ động của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động nghiên cứu khoa học còn hạn chế ngoài ra các sinh viên đào tạo ở các ngành, khối lớp khác nhau bởi vậy công tác đẩy mạnh nhận thức, hành động cụ thể còn gặp không ít khó khăn"

Trong năm học 2018 - 2019, các khối trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 47 cán bộ, giảng viên trẻ, viên chức tham gia thực hiện 23 đề tài khoa học cấp trường, 37 đề tài đăng trên tạp chí Khoa học trong nước và 1 đăng Quốc tế, 1 đề tài tại kỷ yếu hội thảo cấp khoa, 2 tác phẩm nghệ thuật và 5 sách.

Chất lượng các đề tài khoa học và sáng kiến: Trong tổng số 23 đề tài, sáng kiến đã được Hội đồng khoa học nhà trường nghiệm thu, có 16 đề tài, sáng kiến đạt kết quả xếp loại từ khá và 7 đề tài, sáng kiến xếp loại xuất sắc.

Để thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong đoàn viên thanh niên khối trường chuyên nghiệp, thời gian tới, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao khả năng sáng tạo trong thanh niên, tạo cho đoàn viên thanh niên ý thức say mê với công việc, chủ động và tự giác trong lao động; phối hợp tổ chức nhiều hội thi, cuộc thi sáng tạo, nghiên cứu khoa học; phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng kịp thời những tấm gương sáng tạo trong lao động; định kỳ tổ chức hoạt động học tập trao đổi kinh nghiệm giữa những thanh niên có tinh thần dám nghĩ, dám làm, xây dựng các mô hình, biến các hoạt động lao động sáng tạo cá nhân thành một phong trào lớn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia./.

 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.