Xác định mục tiêu, chương trình phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam

Thứ Sáu, 04/08/2023, 18:15 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 4/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa con người Việt Nam. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Dự tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một sở, ban ngành tỉnh.

1
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Chương trình liên quan đến 9 nhóm dự án, gồm: Phát triển nhân cách văn hóa con người Việt Nam; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc; thúc đẩy sự phát triển văn học - nghệ thuật; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ trong lĩnh vực văn hóa; phát triển nguồn nhân lực văn hóa; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.  

Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã đóng góp nhiều ý kiến về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thuộc Chương trình. Từ đó chỉ ra những vấn đề, lĩnh vực văn hoá cấp bách cần bảo vệ, bảo tồn, duy trì; xác định những gì Chương trình cần giải quyết các vấn đề thực tiễn cấp bách của văn hóa trong thời kỳ mới..

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa con người Việt Nam, tính cấp thiết, cấp bách, do vậy thời gian tới, cần ưu tiên nguồn lực của chương trình để đầu tư cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo nhóm mục tiêu đã được xác định.

Phó Thủ tướng thống nhất rất cao với nội dung đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, đề nghị cần xem đây là “đại công trình” và tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ ưu tiên nhất, để đạt hiệu quả cao nhất, góp phần phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam, đáp ứng đúng và kịp thời yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới./.

 

 

Minh Thư - Đức Bình/DIENBIENTV.VN

 

.