Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô: Cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công quý III, IV năm 2023

Thứ Bảy, 17/06/2023, 18:38 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 17/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp tháng 6 lần 1, năm 2023. Dự họp có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

d
Quang cảnh phiên họp.

Tại phiên họp tháng 6 lần 1, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào nội dung tờ trình quan trọng như: Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; Tờ trình ban hành Quyết định thông qua chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ Tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) tỉnh Điện Biên 6 tháng cuối năm 2023; Tờ trình ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND; Tờ trình ban hành Quyết định Quy định hạn mức giao đất ở, định mức đất sản xuất cho hộ gia đình để làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất ở, đất sản xuất…

Về nội dung tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thông qua chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ Tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021- 2025 định hướng đến năm 2030. Các đại biểu cho rằng, tại quy định hỗ trợ kinh phí quản lý để thực hiện chương trình các cấp cần đề cập rõ hơn nguồn lực thực hiện, nên sử dụng ngân sách địa phương hay ngân sách Trung ương. Một số đại biểu có ý kiến cần rà soát lại các chính sách đề xuất tại nghị quyết, xây dựng chính sách phải đảm bảo được sự khuyến khích của hộ dân. Về đối tượng áp dụng, trong đó có đối tượng buộc phải di chuyển, nhưng còn đối tượng tự nguyện đến vùng biên giới, phải có chính sách nhằm góp phần bảo vệ biên giới...

Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan soạn thảo) đánh giá lại các chính sách đã triển khai theo Quyết định số 590/QĐ-TTg, ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ và có báo cáo cụ thể. Đồng thời, nghiên cứu, xem xét, hỗ trợ thêm nhóm có nguy cơ nhưng tự nguyện di chuyển mức hợp lý.

c
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp.

Thảo luận về nội dung Kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) tỉnh Điện Biên 6 tháng cuối năm 2023, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tóm tắt Kế hoạch Kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh Điện Biên 6 tháng cuối năm. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023, theo giá so sánh năm 2010 ước đạt trên 6.790 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 17/63 tỉnh thành trong cả nước và thứ 4/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc về tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng vẫn chưa đạt được như mục tiêu, thấp hơn 3,3 điểm % so với kịch bản tăng trưởng đề ra. Các đại biểu cơ bản đều thống nhất nội dung của Kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) tỉnh Điện Biên 6 tháng cuối năm.

Cho ý kiến về nội dung Kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) tỉnh Điện Biên 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thành viên UBND tỉnh thống nhất giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng của cả năm là 10,2%. Đồng thời, đưa ra những giải pháp và khẩn trương thực hiện từ nay đến cuối năm để đạt mục tiêu về tốc độ tăng trưởng. 

“Trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đề nghị các đồng chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung sản xuất vụ mùa và các cây trồng trên nương đảm bảo năng suất và sản lượng thu hoạch. Mặt khác, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thu hoạch các loại cây công nghiệp, trồng rừng và trồng mắc ca; thúc đẩy các dự án trồng cây mắc ca không những đóng góp cho lâm nghiệp mà còn đóng góp cho công nghiệp và xây dựng. Quý III và quý IV phải đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo phấn đấu đạt 100% giải ngân vốn 2023 và vốn kéo dài từ 2022 sang 2023 ”. - Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ,  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ.

Ngoài ra, tại phiên họp này, UBND tỉnh đã gửi phiếu xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh 4 nội dung: Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách trong Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên; Tờ trình của Sở Tài chính trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh; Tờ trình ban hành Quyết định Quy định phân công, phân cấp quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh.

 

 

Đào Phương - Duy Hải/DIENBIENTV.VN

 

.