Khởi tố 530 vụ án với hơn 1.800 bị can phạm tội về tham nhũng

Thứ Ba, 20/06/2023, 08:21 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 19/6, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các đồng chí Thường trực Ban chỉ đạo đã chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; các đồng chí là thành viên BCĐ cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan.

f
Điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Sau 1 năm thành lập và đi vào hoạt động, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã triển khai tương đối toàn diện, hiệu quả các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Ban chỉ đạo Trung ương, tạo chuyển biến mới về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và giải quyết kiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh về tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, chỉ đạo xử lý nghiêm nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm.

Bên cạnh đó, các Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, góp phần từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh"...; đưa 444 vụ án, 156 vụ việc tham nhũng vào diện theo dõi, chỉ đạo; khởi tố 530 vụ án với hơn 1.800 bị can phạm tội về tham nhũng.

Đối với tỉnh Điện Biên, ngày 10/6, Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 2042 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Sau 1 năm thành lập, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo triển khai tốt chế độ họp thường kỳ, quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ theo thẩm quyền. Kịp thời quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, sở, ban, ngành, nhất là các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử đã tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ nhằm phát hiện các sai phạm để xử lý hiệu quả, đặc biệt là giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực biểu dương những kết quả tích cực BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã đạt được. Quan trọng nhất là từ đó rút ra được những bài học, kinh nghiệm để tạo thành cơ sở lý luận trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị: Ban chỉ đạo cấp tỉnh cần thường xuyên quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường hơn nữa hoạt động của BCĐ, xây dựng kế hoạch cụ thể, tránh phô trương, hình thức, nhất là tránh tình trạng "đầu voi, đuôi chuột". Sau mỗi cuộc họp phải có thông báo kết luận rõ ràng để nhân dân thấy được sự thay đổi và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Cùng với đó, các BCĐ cấp tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên. Xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, không dám làm, làm việc cầm trừng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi và Ban chỉ đạo Trung ương giao cho các Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo xử lý. Tổng Bí thư một lần nữa nhấn mạnh: Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực cần "Trên dưới đồng lòng thì dọc ngang thông suốt".

 

 

Phương Dung - Duy Hải/DIENBIENTV.VN
 

.