Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ Hai, 20/02/2023, 17:04 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 20/2, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

1
Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã chú trọng triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tỉnh và UBND các cấp đã tổ chức được gần 13.200 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp cho gần 486.300 lượt người tham dự; phát hành gần 236.860 bản tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó, gần 1.300 tài liệu được đăng tải trên Internet.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo: Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023; Thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh nhấn mạnh: Các ngành, thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh cần bám sát chương trình PBGDPL năm 2023 của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của cấp trên để cụ thể hóa thành kế hoạch PBGDPL của ngành mình, cấp mình; lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm gắn với phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh;

Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm là đầu mối, theo dõi, đôn đốc sự phối hợp của các thành viên Hội đồng; các ngành, thành viên Hội đồng phối hợp chủ động đổi mới phương pháp tuyên truyền; quan tâm bố trí nguồn kinh phí, lồng ghép thực hiện PBGDPL với các nhiệm vụ chuyên môn./.

 

 

Nguyễn Hằng - Bùi Tiến/DIENBIENTV.VN

 

Xem lịch phát sóng
.