Mường Ảng quan tâm đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số

Thứ Hai, 20/02/2023, 14:01 [GMT+7]

Điện Biên TV - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số có chất lượng luôn được huyện Mường Ảng quan tâm, thực hiện. Qua đó đã phát huy được hiệu quả hoạt động, nâng cao công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc ngay từ cơ sở.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học sự phạm I, anh Lù Văn Quân may mắn được tham gia Dự án 600 tri thức trẻ tại xã Ẳng Cang. Quá trình công tác, anh Quân được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cử đi học các lớp Trung cấp lý luận chính trị và lớp Quản lý nhà nước. Hiện tại trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ẳng Cang, anh luôn phát huy được vai trò của một cán bộ trẻ có năng lực, anh đã cùng với tập thể lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trường hợp anh Quân chỉ là một trong số rất nhiều cán bộ người dân tộc thiểu số được huyện Mường Ảng quan tâm cử đi đào tạo. Để đào tạo đội ngũ cán bộ có chất lượng, huyện đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo từng năm đảm bảo tính khoa học, tính kế thừa và phù hợp với từng chức danh dự nguồn quy hoạch theo quy định. Trong đó ưu tiên bố trí, sắp xếp và cử đi đào tạo đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đương chức chưa đạt chuẩn, cán bộ dự nguồn cho các chức danh quy hoạch.

1
Huyện Mường Ảng quan tâm, chú trọng việc bồi dưỡng đối với cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Ông Lò Văn Sáng, Trưởng phòng Nội vụ huyện Mường Ảng, cho biết: “Phòng Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan đơn vị tham mưu cho UBND huyện đào tạo cán bộ công chức, viên chức nói chung và cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng, từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn trong công tác, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thời kỳ đổi mới.”

Cùng với việc nâng cao trình độ, huyện Mường Ảng đã thực hiện tốt việc bố trí sắp xếp cán bộ đúng vị trí, chuyên môn. Qua đó, hoạt động của chính quyền cơ sở có hiệu lực và hiệu quả hơn, hạn chế được sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

1
Công tác cán bộ luôn được huyện Mường Ảng thực hiện theo đúng quy trình, dân chủ.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường Ảng, cho biết: “Thời gian qua, huyện Mường Ảng đã quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ; đặc biệt là luân chuyển cán bộ, ưu tiên cơ sở các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thiếu cán bộ, cán bộ yếu về năng lực. Qua đây cũng là môi trường rèn luyện cán bộ, phát hiện cán bộ có phẩm chất để bố trí sắp xếp, thực hiện tốt nhiệm vụ.”      

Từ năm 2021 đến nay, huyện Mường Ảng đã cử đi đào tạo bồi dưỡng trên 2.100 lượt cán bộ, công chức, viên chức, trong đó cán bộ là người dân tộc thiểu số trên 900 người; bổ nhiệm cán bộ thuộc các phòng ban, đơn vị trên 130 người, trong đó, cán bộ người dân tộc thiểu số 25 người; giới thiệu, ứng cử, bổ nhiệm cán bộ cấp xã gần 60 người, trong đó có 50 người là người dân tộc thiểu số. Với việc quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số góp phần từng bước chuẩn hóa cán bộ theo các chức danh, vị trí đảm nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

 

Minh Thư - Duy Hải/DIENBIENTV.VN

 

.