Gần 1.900 tỷ đồng đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Tư, 09/11/2022, 22:10 [GMT+7]

Điện Biên TV - Từ năm 2016 đến nay, các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên được phân bổ gần 1.900 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình 30a và 135 để đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số.

G
Từ năm 2016 đến nay, các huyện nghèo đã thực hiện 155 mô hình chuyển giao kỹ thuật với gần 3.400 hộ tham gia.

Từ nguồn kinh phí trên, tỉnh Điện Biên đã đầu tư xây dựng 528 công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học, nhà văn hóa; duy tu, bảo dưỡng 157 công trình.

Bên cạnh đó, hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình như: Hỗ trợ thông qua giao khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng cho gần 2.000 hộ dân và cộng đồng; hỗ trợ giống cây lâm nghiệp trồng rừng sản xuất và hỗ trợ gạo cho gần 1.000 lượt hộ dân; hỗ trợ khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang cho gần 3.000 lượt hộ dân với diện tích gần 700 ha; thực hiện 155 mô hình chuyển giao kỹ thuật với gần 3.400 hộ tham gia; hỗ trợ hơn 1.500 hộ về máy móc, nông cụ sản xuất...

Nhờ triển khai hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cho người dân vùng cao, dân tộc thiểu số đã nâng cao đời sống của người dân, thay đổi diện mạo nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới.

 

 

Đức Trung/DIENBIENTV.VN

 

Xem lịch phát sóng
.