Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công tại Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh

Thứ Hai, 07/11/2022, 16:50 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp tục chương trình giám sát, sáng 7/11, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

1
Đoàn giám sát làm việc tại Bộ CHQS tỉnh.

Báo cáo tình hình thực hiện các dự án do Bộ CHQS tỉnh làm chủ đầu tư theo kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương năm 2022 thể hiện: Năm 2022, Bộ CHQS tỉnh được giao làm chủ đầu tư thực hiện 7 dự án, công trình với tổng mức đầu tư trên 218 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2022 đã giao bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung, kéo dài năm trước chuyển sang đến 31/10/2022 là trên 130 tỷ đồng, đã giải ngân trên 99% kế hoạch vốn.

Tại buổi làm việc, Bộ CHQS tỉnh đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, công trình, trong đó, chủ yếu do kế hoạch vốn bố trí cho một số dự án còn thấp so với nhu cầu, nhiều dự án đã có khối lượng hoàn thành nhưng chưa được bố trí vốn để giải ngân.

1
Đoàn giám sát kiểm tra thực tế tình hình thực hiện dự án Nhà làm việc câu lưu Phòng Quản lý xuất nhập cảnh do Công an tỉnh làm chủ đầu tư.

Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế dự án, công trình sửa chữa nhà khách; nhà ở, làm việc chỉ huy; nhà ăn, nhà bếp cơ quan Bộ CHQS tỉnh. Kiểm tra thực tế tại công trình, các thành viên trong đoàn giám sát đánh giá cao nỗ lực thực hiện dự án của Bộ CHQS tỉnh, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

Làm việc, kiểm tra thực tế tình hình thực hiện dự án: Nhà làm việc câu lưu Phòng Quản lý xuất nhập cảnh do Công an tỉnh làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án là 7 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2023. Tại buổi giám sát, đồng chí Lò Thị Bích, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị các chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cũng như đảm bảo chất lượng công trình./.

 

 

Nguyễn Hằng - Ngọc Hải/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.