Ngành ngân hàng cần tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo tăng trưởng nền kinh tế

Thứ Ba, 19/01/2021, 18:24 [GMT+7]

Điện Biên TV – Đây là yêu cầu của đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên tổ chức chiều ngày 19/1.

1
 đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, song thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Điện Biên triển khai và thực hiện tốt các giải pháp đề ra.

Trong đó, đã thực hiện tốt nhiệm vụ về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, cũng như việc cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Tập trung mọi nguồn lực nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; quyết liệt và kịp thời triển khai các giải pháp cấp bách để tháo gỡ những khó khăn, đồng thời đối phó với những tác động tiêu cực của dịch bệnh;… góp phần quan trọng vào việc duy trì tăng trưởng và phục hồi kinh tế, kiên định hướng tới hoàn thành tối đa các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020.

Đã kiểm soát lạm phát ổn định ở mức dưới 2,3%; tổng dư nợ tín dụng được thực hiện đến 31/12/2020 là trên 18.630 tỷ đồng, tăng 0,66% so với năm 2019.

Bên cạnh đó, việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu đạt được những kết quả quan trọng theo đúng mục tiêu, lộ trình đặt ra.

Hoạt động thanh toán tiếp tục có những bước tiến vượt bậc cả về chất và lượng, trong đó số lượng giao dịch qua phương tiện điện tử thanh toán không dùng tiền mặt tăng trên 340% về số lượng và trên 96% về giá trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả và sự nỗ lực cố gắng của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên đã thực hiện trong năm qua.
Tuy nhiên, năm 2021 được dự báo: tình hình kinh tế thế giới, khu vực diễn biến khó lường; xu hướng bảo hộ thương mại cạnh tranh giữa các quốc gia, khu vực tiếp tục diễn ra gay gắt; đại dịch Covid-19 sẽ kéo dài và ảnh hưởng đến các năm tiếp theo, nhất là đối với tăng trưởng kinh tế, đầu tư, thương mại.

Do đó, trên cơ sở quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, ngân hàng Trung ương và Nghị quyết của Tỉnh ủy, ngành ngân hàng cần thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo tăng trưởng vừa  phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành ngân hàng phải đoàn kết, đồng lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành trong năm 2021.
 
 
 
                                                               

Văn Phú – Ngọc Hải/DIENBIENTV.VN

 

Xem lịch phát sóng
.