Phát huy vai trò gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập

Thứ Ba, 15/08/2023, 12:16 [GMT+7]

Điện Biên TV - Nhằm phát huy tinh thần hiếu học, tạo chuyển biến tích cực cho phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; thời gian qua, hội khuyến học các cấp đã tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”. Từ đó, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương phát triển.

1
Toàn tỉnh có trên 95.000 gia đình đăng ký “Gia đình học tập”, đạt trên 65%; hơn 770 “Dòng họ học tập”.

Là một trong những địa phương điển hình thực hiện phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, những năm gần đây, trên địa bàn huyện Điện Biên đã xuất hiện nhiều gia đình, dòng họ học tập. Trong đó, dòng họ Nguyễn Quang là một trong những dòng họ tiêu biểu về tinh thần hiếu học với những hoạt động hỗ trợ con em trong tới trường như: Thành lập ban khuyến học dòng họ, xây dựng quỹ khuyến học riêng để động viên tinh thần, khích lệ mọi người trong dòng họ thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội. Nhờ đó, nhiều năm qua, 100% con em trong dòng họ đủ độ tuổi đều được đến lớp; nhiều người có trình độ đại học, thạc sĩ.


Ông Nguyễn Quang Tại, thôn Thanh Hồng 10, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên: “Dòng họ có 51 hộ và 86 thành viên ban khuyến học. Để khuyến khích các cháu học tập, dòng học đã ra quy chế với mức thưởng: đỗ đại học thưởng 200 nghìn đồng, đỗ đại học thưởng 100 nghìn đồng, học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện thưởng 30 nghìn đồng, học sinh giỏi cấp tỉnh thưởng 50 nghìn đồng mỗi cháu. Các cháu rất phấn khởi phấn đấu học tập. Nhờ duy trì ban khuyến học nên dòng họ không xuất hiện việc các cháu bỏ học.”


Xác định việc vận động Nhân dân xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” giúp khơi dậy truyền thống hiếu học của mỗi gia đình, dòng họ, là động lực xây dựng xã hội học tập; thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác khuyến học. Đến nay, toàn tỉnh có trên 95.000 gia đình đăng ký “Gia đình học tập”, đạt trên 65%; hơn 770 “Dòng họ học tập”.

1
Những “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” tại các địa phương trong toàn tỉnh đã và đang giúp khuyến học trở thành phong trào xã hội rộng khắp.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên: “Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Xây dựng xã hội học tập trên địa bàn, trong đó có chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong dòng họ, gia đình, cộng đồng, đơn vị, Hội Khuyến học tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh để thực hiện chương trình. Chúng tôi nhận thức rằng gia đình là tế bào của xã hội, trong gia đình có sự quan tâm, chia sẻ, động viên, là động lực cho mỗi thành viên trong gia đình phát triển.”


Những “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” tại các địa phương trong toàn tỉnh đã và đang giúp khuyến học trở thành phong trào xã hội rộng khắp, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng sự đồng thuận trong từng cộng đồng dân cư, thúc đẩy chủ trương xây dựng xã hội học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương.

 

 


Nhật Oanh - Chí Công/DIENBIENTV.VN

 

.