Đẩy mạnh chuyển đổi số ở các phường, xã

Thứ Hai, 14/08/2023, 16:25 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện công tác chuyển đổi số, cùng với các cơ quan, đơn vị khác, hiện nay các phường, xã trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang nỗ lực, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số đã đề ra; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, thời gian qua, UBND phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ đã tăng cường thực hiện công tác chuyển đổi số theo từng mục tiêu, nhiệm vụ, trọng tâm là việc xây dựng chính quyền số được triển khai đồng bộ; thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản trên môi trường số. Chính vì vậy không còn tình trạng tồn đọng trong tiếp nhận, xử lý văn bản như trước. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính.

Để thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tăng cường hiện đại hóa trong giải quyết thủ tục hành chính; tập trung hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết thủ tục hành chính, qua đó, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, mà còn tiết kiệm được thời gian, công sức cho người dân.

1
Để thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tăng cường hiện đại hóa trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh chuyển đổi số cấp xã, phường là cách tiếp cận gần dân nhất, để mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân. Tại huyện Tuần Giáo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ cũng được triển khai đẩy mạnh, góp phần giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả. Điển hình là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai trồng và phát triển cây mắc ca của huyện.

Bà Lò Hồng Nhung, Trường phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tuần Giáo: “Chúng tôi đã tham mưu cho UBND huyện thông qua các nền tảng mạng xã hội trên các ứng dụng facebook, zalo, đặc biệt là trong triển khai các chương trình trình phát triển kinh tế - xã hội. Ví dụ như trong triển khai trồng cây mắc ca, chúng tôi đã triển khai tới 156 nhóm zalo, trong đó có một nhóm zalo lớn liên thông toàn huyện, các ban, ngành, đoàn thể và các tổ dân phố và 155 nhóm zalo của các tổ hợp tác.”

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, hiện tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất.

1
Tại huyện Tuần Giáo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ cũng được triển khai đẩy mạnh, góp phần giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND phường Mường Thanh. TP. Điện Biên Phủ, cho biết: “Thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường Mường Thanh, lãnh đạo UBND phường đã thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện chuyển đổi số. Hiệu quả trong việc chuyển đổi số đã giúp người dân giảm được các thủ tục hành chính khi đến giao dịch, hạn chế được một số văn bản giấy; khi nhân dân đến giao dịch cũng rất vui vẻ, phấn khởi, thực hiện quy trình thủ tục cũng nhanh hơn.”    

Chuyển đổi số - Một nhiệm vụ, nhiều mục tiêu. Mục tiêu chính là nhằm từng bước đổi mới căn bản, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, phục vụ của các cơ quan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân và địa phương. Với sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị từ tỉnh đến các cơ sở xã, phường, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển của kinh tế - xã hội tại địa phương./.

 

 

Minh Thư - Đức Bình/DIENBIENTV.VN

 

.