Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp tại Sở NN&PTNT

Thứ Hai, 06/03/2023, 16:05 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp tục chương trình giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2019-2023, sáng 6/3, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

1
Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Báo cáo kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết số 05 trên địa bàn tỉnh của Sở NN&PTNT cho thấy: Giai đoạn 2019-2022, Nghị quyết được triển khai cơ bản đảm bảo, phù hợp với kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh. Nhiều nội dung hỗ trợ đã có tác động đến phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đã có 79 dự án hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được hỗ trợ, chiếm 43% kinh phí của cả giai đoạn. Thông qua chính sách, đã thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Tuy nhiên, trong 23 nội dung hỗ trợ quy định tại 8 điều của Nghị quyết số 05 có 08/23 nội dung chưa thực hiện được do nguồn kinh phí hạn chế, không còn phù hợp với thực tế về sản xuất của địa phương; một số nội dung hỗ trợ được đánh giá là cần thiết, hiệu quả, tuy nhiên đến nay chưa được triển khai hoặc chưa phát huy được hiệu quả cao do định mức hỗ trợ thấp; một số nội dung khác không còn phù hợp với trình độ sản xuất hiện tại và định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị Sở NN&PTNT giải trình một số nội dung về: Hỗ trợ phát triển lâm nghiệp gần như cấp huyện không thực hiện được; nội dung hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 05 còn chưa cụ thể;công tác tuyên truyền đến người dân để thực hiện Nghị quyết chưa đến được rộng rãi các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, đoàn cũng nêu một số kiến nghị được cấp huyện đề xuất như: Chuyển chính sách trồng cây hoa ban từ tập trung sang trồng phân tán; việc phân cấp cho cấp huyện chủ động thực hiện chính sách hỗ trợ thú y, tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi.

Thống nhất lại các nội dung làm việc, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Sở NN&PTNT tiếp thu, tổng hợp các ý kiến của thành viên đoàn giám sát và ý kiến kiến nghị của các địa phương để nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh sửa đổi, bổ sung và ban hành hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông - lâm nghiệp sát với thực tế địa phương. Đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền để Nghị quyết số 05 đi vào cuộc sống, đến với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân./.

 

 

Phương Dung - Chí Công/DIENBIENTV.VN

 

.