Tổ công tác số 2, HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tuần Giáo

Thứ Hai, 29/08/2022, 20:46 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 29/8, Tổ giám sát số 2 của HĐND tỉnh do đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn cũng đã có buổi giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và Nghị quyết 27 về thông qua Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020” tại huyện Tuần Giáo.

1
Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Theo báo cáo, tính đến hết năm 2021 huyện Tuần Giáo có 38 hợp tác xã đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, với trên 370 thành viên; trong đó có 20 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; 6 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Trong quá trình hoạt động, các hợp tác xã đã từng bước hoạt động đúng quy định, tập trung nhiều hơn vào việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên thông qua cung cấp các dịch vụ hoặc việc làm cho thành viên.

Các hợp tác xã kiểu mới tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngày càng gia tăng, đem lại lợi ích thiết thực cho hợp tác xã và các thành viên, góp phần giảm nhiều khâu trung gian, giảm chi phí, hạ giá thành, gia tăng giá trị; thu nhập của người lao động cũng như thành viên hợp tác xã được cải thiện, góp phần giải quyết công ăn việc làm, xây dựng nông thôn mới và sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

1
Đoàn giám sát đi thực tế tại một số hợp tác xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Tuy nhiên, các hợp tác xã trên địa bàn huyện chủ yếu quy mô nhỏ, chưa huy động được nguồn vốn hoạt động, sản phẩm sản xuất hầu như chưa đăng kí chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh doanh thấp; nhận thức của thành viên hợp tác xã về hoạt động của hợp tác xã kiểu mới còn hạn chế; còn có tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước; hầu hết các hợp tác xã chưa đóng bảo hiểm cho thành viên, người lao động; hiện có 18 hợp tác xã cần giải thể, huyện Tuần Giáo đã hoàn thiện thủ tục giải thể 10 hợp tác xã, còn 8 hợp tác xã đang hoàn thiện thủ tục giải thể trong năm 2022.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của huyện để chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, đồng thời đề nghị huyện Tuần Giáo cần rà soát và bổ sung thêm một số nội dung vào báo cáo; huyện cần tiếp tục hỗ trợ công tác tuyên truyền, thành lập, giới thiệu sản phẩm, liên kết sản phẩm, xây dựng sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Trước đó, buổi sáng, đoàn công tác đã đi giám sát thực tế tại một số hợp tác xã trên địa bàn huyện, như: Hợp tác xã Nông sản sạch Tây Bắc; hợp tác xã Pha Đin và hợp tác xã Nông nghiệp Hua Công./.

 

 

Chí Công/DIENBIENTV.VN

 

Xem lịch phát sóng
.