Tiếp tục mở rộng thị trường lao động nước ngoài

Thứ Năm, 25/08/2022, 16:51 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 25/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Chỉ thị 16 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16 ngày 8/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo; tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư, hệ thống pháp luật, chính sách về đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được sửa đổi, bổ sung phù hợp với pháp luật, thông lệ quốc tế và chủ trương hội nhập quốc tế; công tác đào tạo nghề, dạy ngoại ngữ, giáo dục pháp luật, phong tục tập quán của nước tiếp nhận, định hướng cho người lao động và chuyên gia ngày càng được chú trọng; cơ chế chính sách, hỗ trợ người lao động dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, quân nhân xuất ngũ, thân nhân người có công với cách mạng… đi làm việc ở nước ngoài được bổ sung, hoàn thiện cho phù  hợp với điều kiện, hoàn cảnh.

F
Điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Quy mô tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng nhanh qua các năm. Thị trường lao động nước ngoài ngày càng mở rộng và phát triển, từ 9 thị trường năm 2013 đến nay đã mở rộng 25 thị trường; tạo việc làm cho khoảng 7-10% lực lượng lao động tăng thêm hằng năm; trình độ chuyên môn, kỹ thuật, ngoại ngữ, kỷ luật, tác phong làm việc người lao động, chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài được nâng cao; thu nhập người lao động làm việc ở nước ngoài tương đối ổn định, bình quân 200 triệu đồng/người/năm, góp phần xóa đói giảm nghèo và góp phần xây dựng quê hương, đất nước, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đối với tỉnh Điện Biên, trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư được tỉnh quan tâm, hàng trăm đối tượng là người lao động dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, quân nhân xuất ngũ đi xuất khẩu lao động, làm việc ở nước ngoài với mức lương cao, ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho đình và xóa đói nghèo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những thuận lợi, kết quả đạt được và khó khăn, hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư; kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với bối cảnh và tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhấn mạnh: Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, nhu cầu tiếp nhận lao động của các nước rất lớn, là cơ hội để đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả việc đưa người lao động, chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập, phân công lại lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Vì vậy, đề nghị các cấp, các ngành, địa phương nâng cao nhận thức về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và coi đây là nhiệm vụ tất yếu; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, đặc biệt chú trọng quan hệ cung - cầu;

Tiếp tục mở rộng thị trường lao động nước ngoài; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài; đổi mới công tác dạy nghề, đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ, văn hóa cho người lao động; tăng cường công tác bảo hộ công dân đi làm việc ở nước ngoài.

 

 

Phạm Hải - Đức Trung/DIENBIENTV.VN

 

Xem lịch phát sóng
.