Cựu chiến binh tỉnh với phong trào thi đua yêu nước

Thứ Hai, 29/08/2022, 16:12 [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong những năm qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước gắn với các hoạt động công tác Hội. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cựu chiến binh tham gia công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm là một trong những hoạt động cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước được Hội Cựu chiến binh TP. Điện Biên Phủ thực hiện trong thời gian qua.

Không ngại khó khăn, các cấp hội đã tích cực tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ, hội viên nằm trong vùng dự án có đất thu hồi, giải phóng mặt bằng.

Qua tuyên truyền, vận động người dân và các hội viên cựu chiến binh đồng thuận thực hiện, góp phần hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, như: Dự án Ðường 60m; Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung; Dự án Giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư phục vụ Dự án Ðầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Ðiện Biên.

1
Có không ít những cựu chiến binh đã hiến đất để làm đường, nhà văn hóa, trường học,... góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Ông Hoàng Văn Hán, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Điện Biên Phủ, cho biết: “Hội Cựu chiến binh TP. Điện Biên thường xuyên thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào cựu chiến binh gương mẫu. Trong những năm qua, Hội đã phát động các phong trào thi đua, như: Cựu chiến binh giúp nhau làm giàu, khắc phục khó khăn thoát nghèo; Cựu chiến binh tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,…. và đạt được kết quả rất tốt.”

Phong trào thi đua yêu nước cũng được Hội Cựu chiến binh huyện Điện Biên  phát động sâu rộng đến từng cán bộ, hội viên. Nét nổi bật của phong trào là vận động hội viên cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, cán bộ, hội viên cựu chiến binh huyện đã gương mẫu đóng góp hơn 2,5 tỷ đồng tiền mặt, tự nguyện hiến trên 4.000 m2 đất, góp trên 500 nghìn ngày công làm mới 100 km đường giao thông nông thôn, hơn 21 km kênh mương nội đồng, xây dựng trường học, nhà văn hóa,… Kết quả đó góp phần giúp 14/21 xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới đúng tiến độ.

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được Hội Cựu chiến binh tỉnh cụ thể hóa thành các phong trào như: “Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cựu chiến binh phối hợp phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”…vv. Thông qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

1
Hội viên cựu chiến binh tích cực tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên, thông tin: “Hội có những phong trào rất được coi trọng đó là: phát động hội viên cựu chiến binh các thời kỳ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, tham gia xóa đói giảm nghèo trong toàn xã hội; phong trào cựu chiến binh gương mẫu, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, tham gia vào các dự án lớn của tỉnh; thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; mỗi hội viên làm một việc tốt, mỗi hội viên làm một người tốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.”

Với những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, thời gian tới, các cấp Hội Cựu chiến binh sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững sự ổn định chính trị tại cơ sở, đẩy mạnh phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./.

 

 

Thu Nga - Tiến Thành/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.