Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ Hai, 15/08/2022, 13:36 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 15/8, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

1

170 đại biểu là đại diện cấp ủy của 10 cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc, Khối các đoàn thể tỉnh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Văn học nghệ thuật tham dự hội nghị được truyền đạt những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18 ngày 16/6/2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao";

Nghị quyết số 19 ngày 16/6/2022 về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 20 ngày 16/6/2022 về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

Hội nghị nhằm giúp các cán bộ, đảng viên thuộc cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị; chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết tại các Đảng bộ, địa phương, đơn vị cho phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các chủ trương, quan điểm, lộ trình thực hiện của Đảng được đề ra trong các Nghị quyết.

Hội nghị cũng nhằm đưa nội dung văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đề ra./.

 

 

Phương Dung - Ngọc Hải/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.