Rà soát kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ Sáu, 29/07/2022, 20:35 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 29/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến về việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 3 chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

1
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Trong 6 tháng đầu năm, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã được các bộ, ngành Trung ương, các địa phương triển khai chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Các thành viên BCĐ đã tập trung xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách khung để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời đang tích cực chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình MTQG làm cơ sở để các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai.

Qua cập nhật, tổng hợp từ các địa phương, tính đến ngày 25/7/2022, đã có 27/52 địa phương nhận ngân sách phân bổ từ Trung ương đã trình HĐND thông qua Nghị quyết phân bổ Ngân sách Trung ương, trong đó có 13 địa phương hoàn thành giao kế hoạch, 7 địa phương đã trình HĐND cấp tỉnh, 18 địa phương còn lại chưa có thông tin báo cáo về tiến độ phân bổ, giao kế hoạch vốn...

Tại tỉnh Điện Biên, thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên đã phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn thực hiện 3 chương trình với tổng số vốn gần 4.340 tỷ đồng; phân bổ dự toán nguồn kinh phí sự nghiệp 2 chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững gần 325 tỷ đồng.

Khẩn trương chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc chương trình MTQG trình phê duyệt để bố trí vốn đảm bảo điều kiện theo quy định. Đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành giao kế hoạch nguồn vốn sự nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, sớm ban hành thông tư hướng dẫn triển khai, thực hiện để tỉnh Điện Biên chủ động kế hoạch thực hiện cho cả giai đoạn.

Tại hội nghị, đại biểu một số bộ, ngành, các địa phương đã phát biểu nêu những tồn tại, hạn chế, những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời kiến nghị đề xuất một số giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện các chương trình MTQG 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị thời gian tới các bộ, ngành, địa phương cần triển khai xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến việc thực hiện 3 chương trình MTQG; triển khai các hoạt động đầu tư chương trình đảm bảo kịp thời, đúng kế hoạch;

Tập trung tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư; tăng cường triển khai công tác kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện; tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách dân tộc liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện.

 

 

Minh Thư - Minh Hòa/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.