Phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển và nhiệm vụ chính trị năm 2021

Thứ Sáu, 16/07/2021, 17:03 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng nay 16/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, kỳ họp lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV tiếp tục thảo luận, tham gia ý kiến vào các nội dung báo cáo, dự thảo các Nghị quyết chuyên đề và Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí  Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.  

1
Đại biểu biểu quyết bằng phiếu kín về việc điều chỉnh cơ cấu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong chương trình làm việc hôm nay, các đại biểu tiếp tục thảo luận các giải pháp, phương án nhằm cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng kinh tế đạt 7%/năm.

Phát biểu liên quan đến nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ban cán sự đảng UBND tỉnh sẽ cụ thể hóa con số tăng trưởng 7%/năm bằng việc lãnh, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đối với các chỉ tiêu quyết định tới sự tăng trưởng này.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các địa phương tập trung lãnh chỉ đạo sâu sát việc giải ngân vốn đầu tư công; huy động tổng mức đầu tư toàn xã hội thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục hành chính tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư; trong lĩnh vực sản xuất cần đảm bảo các chỉ tiêu cơ bản về cây trồng, vật nuôi; đối với ngành dịch vụ cần tạo cơ chế thuận lợi để hãng hàng không Bambo Airways mở đường bay tại Điện Biên trong thời gian sớm nhất.

Đối với nội dung lấy ý kiến tham gia vào 4 dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đóng góp ý kiến điều chỉnh một số mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với thực tiễn hơn như: Đối với dự thảo Nghị quyết về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, các đại biểu đề nghị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu số xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới từ 45% theo dự thảo nghị quyết lên 50%; xem xét, điều chỉnh tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn xuống dưới 22% thay vì còn 22% như dự thảo nghị quyết.

Đối với dự thảo Nghị quyết phát triển nguồn nhân lực, một số ý kiến đề nghị xem xét đánh giá lại thực trạng, nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực như: tình trạng tảo hôn, thể trạng trẻ em dưới 5 tuổi về cân nặng, chiều cao. Trên cơ sở này, bổ sung thêm việc thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; bổ sung một số chỉ tiêu về y tế vào Nghị quyết; Nghị quyết cũng cần điều chỉnh về tiêu chuẩn cán bộ đặc biệt đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên.

Các đại biểu thống nhất đối với nội dung dự thảo Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với một số nhiệm vụ: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021 - 2025; đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên; đối với  công tác dân vận trong tình hình mới; chương trình chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Sau 2 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí, thống nhất với những đánh giá, nhận định về kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, nhiệm vụ và giải pháp cho 6 tháng cuối năm.

Hội nghị đã nhất trí thông qua các báo cáo và ban hành nghị quyết chuyên đề và Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp khắc phục triệt để những tồn tại, yếu kém, tồn đọng, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, khó khăn nảy sinh, tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Trọng tâm là thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa kịp thời tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội nhằm phục hồi và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và các nhiệm vụ chính trị năm 2021 ngay cả khi đặt trong tình huống có dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Tại hội nghị 6, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã thực hiện quy trình điều chỉnh cơ cấu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả 100% các đại biểu có mặt tại kỳ họp nhất trí điều chỉnh cơ cấu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

 

Hoàng Giang - Duy Hải/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.