Quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch cho ACV vào 30/8/2021

Thứ Ba, 30/03/2021, 17:01 [GMT+7]

Điện Biên TV - Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) vào 30/8/2021 là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai Quyết định 470 của Thủ tướng Chính phủ và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai Dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên. Tham dự có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh cùng thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

1

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chấp thuận chủ trương đầu tư, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên có công suất 0,5 triệu hành khách/năm, bảo đảm khai thác máy bay Airbus A320, A321 và tương đương; tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung.

Vốn đầu tư thực hiện dự án hơn 1.547 tỷ đồng, trong đó sử dụng vốn chủ sở hữu 100%; thời gian hoạt động dự án 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án 34 tháng kể từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với dự án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư có tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng; thời gian thực hiện năm  2020 - 2021.

Về tiến độ triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các đối tượng bị thu hồi đất. Đến nay đã hoàn thiện công tác đo đạc quy chủ với tổng số 23 tổ chức và gần 1.600 hộ dân. Cơ quan chức năng đã và đang thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước.

Về tiến độ giải ngân đạt hơn 16,1 tỷ đồng trong tổng số 245 tỷ đồng được giao (đạt 6,6% kế hoạch vốn giao).

Một trong những khó khăn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư hiện nay là Dự án chưa được phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa với diện tích trên 111ha; nhiều ngôi mộ chưa có chủ đến nhận để thực hiện kiểm tra, đo đạc.

Đối với điểm tái định cư số 3, những trường hợp tự chia tách, nhận quyền chuyển nhượng một phần diện tích chưa được đơn vị giao khoán và cơ quan thẩm quyền xác nhận; còn 1 hộ tự nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích của người trực tiếp nhận khoán và sử dụng đất không đúng mục đích, chưa được đơn vị giao khoán xác nhận.

Tại điểm tái định cư C13 mở rộng, sự thay đổi của Luật Đất đai đã có sự thay đổi về trình tự thu hồi nên chưa có cơ sở để thực hiện công tác lập phương án do chưa ban hành thông báo thu hồi theo Luật Đất đai 2013; còn hơn 0,7ha của 39 hộ gia đình, trong đó có 15 trường hợp đã được huyện Điện Biên cho phép chuyển mục đích từ đất lúa sang đất ở, nhưng sau điều chỉnh địa giới hành chính về TP. Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên lại ký quyết định hủy bỏ đối với các trường hợp trên…

1
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương liên quan.

Trên cơ sở báo cáo của UBND TP. Điện Biên Phủ và tham gia đóng góp ý kiến của các ngành liên quan, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Giao thông – Vận tải phối hợp Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV) thực hiện, tham mưu cho UBND tỉnh về thủ tục đầu tư dự án, đánh giá tác động môi trường dự án; tham mưu để tỉnh ra văn bản chính thức triển khai dự án khu quản lý bay theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường trong tuần này chủ động xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất; trường hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến mới, cần sớm tham mưu để tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đồng ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Đối với kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất, TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên cần rà soát toàn bộ nhu cầu sử dụng đất để phục vụ dự án sân bay Điện Biên Phủ, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn tiếp theo trình UBND tỉnh xem xét.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các hộ dân bị ảnh hưởng dự án sân bay, thành phố cần tập trung, đẩy nhanh tiến độ công tác kiểm đếm, đo đạc quy chủ lên phương án thực hiện. Từ đó hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Thành phố phối hợp Sở Xây dựng khẩn trương xây dựng, phê duyệt phương án bồi thường đối với các tổ chức ảnh hưởng; phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá các loại đất cụ thể cần thu hồi để trình hội đồng thẩm định, trình tỉnh phê duyệt.

Về việc xây dựng các khu tái định cư, thành phố phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, chậm nhất ngày 30/6 phải hoàn thành các khu tái định cư để đủ điều kiện giao đất cho các hộ dân tái định cư.

Đối với việc xây dựng trụ sở các cơ quan phải được xây dựng đồng thời cùng với các khu tái định cư, Trung đoàn 741 và các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, địa điểm mới xây dựng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất bố trí tại khu vực Thanh Bình - Co Rốm (xã Thanh Nưa). Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, thống nhất địa điểm mới tại khu vực bản Khá (phường Nam Thanh).

TP. Điện Biên Phủ phối hợp Công an tỉnh sớm hoàn tất thủ tục liên quan đến vị trí, địa điểm xây dựng; thành phố chịu trách nhiệm công tác giải phóng mặt bằng để giao cho Công an tỉnh. Công an tỉnh có phương án bố trí tạm các đơn vị để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

Đối với Làng trẻ SOS, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung khẩn trương xây dựng các ngôi nhà mới và phối hợp với Làng trẻ SOS bố trí tạm để bàn giao mặt bằng.

Đồng thời di chuyển Nghĩa trang Thanh niên xung phong, khẩn trương hoàn tất thủ tục để báo cáo UBND tỉnh. Đối với di chuyển các phần mộ thuộc Nghĩa trang Cộng hòa, TP. Điện Biên Phủ phối hợp huyện Điện Biên đẩy mạnh tuyên truyền; những phần mộ không có chủ nhận, khi di dời cần lưu giữ lại hiện trạng để trường hợp sau này có thân nhân đến nhận.

Giao thành phố tổng hợp báo cáo từng trường hợp vướng mắc tại điểm tái định cư số 3 và điểm tái định cư C13, báo cáo tỉnh xem xét, xử lý./.

 

 

Anh Thu - Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

.