UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2020 ngày 2

Thảo luận cho ý kiến vào chỉ tiêu biên chế năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác

Thứ Tư, 18/11/2020, 16:14 [GMT+7]

Điện Biên TV – Ngày 18/11, UBND tỉnh tiếp tục tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 11, thảo luận cho ý kiến đánh giá vào 8 nội dung tờ trình, đáng chú ý là việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm 2021.

Đại biểu dự phiên họp đã tập trung bàn, thảo luận 8 nội dung tờ trình: Tờ trình đề nghị giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND các cấp thuộc tỉnh Điện Biên năm 2021 và giao số lượng người trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Điện Biên năm 2021; Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết Quy định xét tặng huy hiệu" Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên";

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tờ trình về việc phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế và tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tờ trình về việc thông qua Đề án thể thao thành tích cao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2025...

1
Ông Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội vụ khái quát tờ trình về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2021.

Đối với Tờ trình đề nghị giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND các cấp thuộc tỉnh Điện Biên năm 2021 và giao số lượng người trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Điện Biên năm 2021.

Thực hiện Quyết định số 777/QĐ-BNV ngày 12/10/2020 của Bộ Nội vụ Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Điện Biên năm 2020; Văn bản số 4288/BNV-TCBC ngày 19/8/2020 của Bộ Nội vụ V/v số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Điện Biên năm 2021, theo đó năm 2021 tỉnh Điện Biên cắt giảm 29 biên chế công chức, 599 người làm việc, 59 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập so với số được giao năm 2020.

Do đó, kế hoạch giao biên chế công chức năm 2021 là 2.058 biên chế, giảm 29 biên chế so với năm 2020. Dự kiến giao kế hoạch biên chế công chức cho các cơ quan của HĐND, UBND các cấp năm 2021 gắn với thực hiện tinh giản biên chế ở các cơ quan, đơn vị.

Đối với số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổng số người làm việc được Bộ Nội vụ giao cắt giảm, tinh giản hàng năm rất lớn (bình quân trên 400 người/năm trở lên), năm 2021 là 599 người làm việc. Để đảm bảo giảm được số lượng tối thiểu 10% thì phần lớn số lượng người làm việc phải cắt giảm, tinh giản biên chế tập trung chủ yếu vào sự nghiệp giáo dục, y tế và một số sở được giao và sử dụng tỷ lệ số lượng người làm việc lớn; các đơn vị sự nghiệp có số lượng người làm việc từ 30 người trở xuống số lượng thực hiện tinh giản biên chế không đáng kể, mặc dù đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế còn thiếu nhiều người làm việc so với định mức nhưng vẫn phải thực hiện tinh giản. Do vậy, dự kiến 2021 sẽ giao khoảng 20.470 người làm việc, giảm 599 người so với số giao năm 2020.

Năm 2021, Bộ Nội vụ sẽ cắt giảm 59 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của tỉnh Điện Biên. Sau khi tổ chức rà soát, thỏa thuận và thống nhất với các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh cắt giảm 59 chỉ tiêu hợp đồng và tiếp tục giao 1.094 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên.

Băn khoăn về chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của ngành giáo dục, ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng, năm 2021 ngành giáo dục được giao 154 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, giảm 8 chỉ tiêu so với năm 2020. Do vậy rất khó khăn cho Sở, vì hiện nay ở các trường nội trú trên địa bàn tỉnh nếu không có hợp đồng lao động theo Nghị định 68 để nấu ăn cho học sinh, thì bắt buộc giáo viên phải làm, khi đó sẽ ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học của các nhà trường... Bởi vậy, Sở mong ngành Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh xem xét cân đối thêm cho sự nghiệp giáo dục. Một số đại biểu đề nghị Sở Nội vụ rà lại số liệu, chỉ tiêu cho đồng nhất.

Tiếp đó, đại biểu nghe, cho ý kiến vào Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết Quy định xét tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”. Mục đích của việc quy định xét tặng huy hiệu nhằm ghi nhận thành tích đóng góp của các cá nhân đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. Qua đó tạo động lực cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn tích cực chủ động, hăng hái thi đua xây dựng Điện Biên phát triển nhanh và bền vững.

1
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô điều hành phiên họp thường kỳ tháng 11.

Qua ý kiến thảo luận của đại biểu, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất 2 nội dung mà Sở Nội vụ đã trình, đồng thời đề nghị Sở Nội vụ rà soát, đồng nhất lại số liệu giao chỉ tiêu biên chế; đối tượng không xác định thời gian công tác trong quy định xét tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”, đối với cá nhân người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào hoạt động an sinh xã hội có thể xem xét nâng mức tiền thưởng…

Về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người. Các đại biểu tham dự phiên họp đã thống nhất nội dung, mức chi theo như dự thảo Sở Tài chính trình, đó là mức hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng/ngày; mức hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết không quá 400.000 đồng/nạn nhân theo như Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND mà HĐND tỉnh ban hành. Đề nghị Sở Tài chính tiếp tục hoàn thiện, tham mưu cho UBND tỉnh về Tờ trình Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh trước ngày 20/11 tới để trình xin ý kiến BTV Tỉnh ủy, trước khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh tới.

Được biết, hiện nay nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/9/2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người, được cụ thể tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh.

Tuy nhiên ngày 27/11/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 84/2019/TT-BTC thay thế Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH; trong đó đã điều chỉnh một số nội dung và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán để phù hợp và sát với tình hình giá cả thực tế nhằm giảm bớt những khó khăn về kinh phí cho các đơn vị thực hiện công tác phòng, chống mua bán người. Do đó, một số nội dung của Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND không còn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn hiện nay.

Việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhằm bảo đảm và tạo điều kiện tốt nhất giúp các nạn nhân được thụ hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước góp phần ổn định tâm lý, yên tâm tái hòa nhập với cộng đồng./.

 

Tử Long/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.