Đoàn kết là sức mạnh

Thứ Tư, 18/11/2020, 10:17 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo, vun trồng cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Nói về vai trò của đoàn kết, Người khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Tinh thần đó đã được thể hiện xuyên suốt trong quá trình phát triển, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng ta và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930. Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc.

Trải qua 90 năm ra đời và phát triển, dù với nhiều tên gọi khác nhau, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận, đến MTTQ Việt Nam ngày nay, truyền thống đoàn kết luôn được phát huy và nhân rộng.

Cùng với lịch sử hình thành, phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tổ chức Mặt trận ở tỉnh ta cũng đã thành lập và nhiều lần thay đổi tên gọi, gắn với những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Đến nay, trải qua 12 lần đại hội, MTTQ các cấp trong tỉnh đã luôn phát huy vai trò củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

1
Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tình đoàn kết gắn bó giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức, các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh ngày càng sâu đậm.

Sự đồng thuận xã hội ngày càng cao, các phong trào nhân đạo, từ thiện ngày càng được quan tâm và có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh, thắt chặt mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh không ngừng củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia trong tình hình mới.

Mặt trận tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, động viên Nhân dân tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân và tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Mặt trận phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tăng cường hoạt động giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư.

MTTQ đã thể hiện vai trò chủ lực, nòng cốt trong hầu hết các phong trào, cuộc vận động: công tác đền ơn đáp nghĩa, ngày Vì người nghèo, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phát hiện, tuyên dương người tốt, việc tốt; vận động, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, thảm họa.

1
MTTQ các cấp trong tỉnh luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống của Nhân dân. (Trong ảnh: UBMTTQ tỉnh trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên)

Hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên vận động trao nhiều suất quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2005 đến nay, Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động, tiếp nhận trên 60 tỷ đồng; từ nguồn quỹ đã giúp hộ nghèo làm nhà Đại đoàn kết; hàng ngàn lượt hộ nghèo được sửa chữa nhà ở, làm công trình dân sinh; hỗ trợ về cây trồng vật nuôi; giúp người nghèo khám chữa bệnh, trẻ em nghèo học tập.

Đặc biệt, những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, MTTQ các cấp chủ động thực hiện các chương trình hành động, vận động các tầng lớp Nhân dân cùng cộng đồng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Lò Văn Mừng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Điện Biên, cho biết: Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã làm tốt vai trò tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn. MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện tốt giám sát phản biện xã hội, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Trên sơ sở đó đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn, thử thách, thiếu thốn trăm bề nhưng với vai trò tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và các thành phần trong xã hội, MTTQ tỉnh đã quy tụ, tập hợp Nhân dân thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị vẻ vang của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

 

 

Hoàng Hảo – Huy Long/DIENBIENTV.VN

 

Xem lịch phát sóng
.