Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô điều hành phiên họp thường kỳ tháng 11

Thứ Ba, 17/11/2020, 08:45 [GMT+7]
Điện Biên TV - Dưới sự điều hành của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh khai mạc phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 1) sáng 17/11. Dự phiên họp có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị, thành phố và các ban dự án, đơn vị liên quan.
T
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành phiên họp thường kỳ tháng 11.

Tại phiên họp này, đại biểu tham gia ý kiến vào các báo cáo, tờ trình: Báo cáo đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Điện Biên Biên; Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; Tờ trình Kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 – 2023; Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Tờ trình về danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị Giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND các cấp thuộc tỉnh Điện Biên năm 2021 và Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Điện Biên năm 2021; Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết Quy định xét tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”; Tờ trình đề nghị ban hành Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Tờ trình về việc thông qua Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2025; Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trồng mắc-ca kết hợp cây đàn hương và dược liệu tại xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo; Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trại chăn nuôi lợn siêu nạc chất lượng cao tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên.

Ngoài ra, phiên họp cũng đã gửi tài liệu xin ý kiến đại biểu tham gia trực tiếp vào dự thảo: Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm 2019; Báo cáo về tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa XIV; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành năm 2021; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020, nhiệm vụ năm 2021./.

Thông tin phiên họp sẽ được Đài PT – TH cập nhật...

 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
 
Xem lịch phát sóng
.