Vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ Hai, 16/11/2020, 15:34 [GMT+7]

Điện Biên TV - Nhiều năm nay, Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc đều được các khu dân cư trong tỉnh tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, mang ý nghĩa xã hội tích cực, thu hút sự tham gia đông đảo của nhân dân. Việc tổ chức Ngày hội nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp, thắt chặt hơn tinh thần đoàn kết cùng nhau xây dựng cuộc sống văn hóa ở khu dân cư.

Cùng với việc ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư còn là dịp để người dân giao lưu, gặp gỡ, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tôn vinh những gia đình văn hóa tiêu biểu.

Vì thế, mỗi người có mặt trong ngày hội đều cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của tình đoàn kết trong cộng đồng, thấy rõ hơn trách nhiệm chung tay góp sức xây dựng cuộc sống ở khu dân cư ngày càng tốt đẹp hơn.

Tại bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Ðiện Biên, người dân trong bản ai nấy đều vui mừng, phấn khởi, bởi đây là năm đầu tiên khu dân cư được tỉnh Điện Biên chọn làm điểm để tổ chức Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc.

Niềm vui như được nhân lên bởi nhờ áp dụng kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất cây trồng, vật nuôi đều tăng, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

Đến nay, tỉ lệ hộ khá giàu của bản chiếm hơn 83%. Người dân thi đua xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; thường xuyên giúp đỡ các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ trong các dịp lễ tết; trong năm, người dân cũng đóng góp hơn 700 ngày công để làm kênh mương thủy lợi, đường bê tông nội đồng. Qua bình xét, năm 2020, bản Pa Xa Lào có trên 66% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

1
UBMTTQ tỉnh trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Pa Thơm, huyện Điện Biên.

Ông Lò Văn Nhúng, Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, chia sẻ: “Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước người dân trong bản chúng tôi đã nỗ lực phát triển kinh tế, tham gia vào các phong trào xây dựng nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường khu dân cư sạch sẽ; đoàn kết giúp nhau có cuộc sống tốt hơn, xây dựng bản làng xanh – sạch – đẹp”.

Còn tại thôn Nà Xa, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, người dân nơi đây cũng nô nức trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người dân thôn Nà Xa nói riêng, xã Mường Đun nói chung càng vui hơn khi phong trào đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế tại khu dân cư những năm qua được người dân hưởng ứng tích cực.

Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo trong thôn vẫn còn tới 60%, song nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, người dân đã chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, quy ước của thôn; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, giữ gìn an ninh trật tự, xây dưng nông thôn mới… nhiều gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tiếp.

1
Các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu của bản Nà Xa, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa được tuyên dương trong Ngày hội Đại đoàn kết.

Ông Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết: “Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc được triển khai tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh không chỉ là dịp để người dân gặp gỡ giao lưu mà còn là dịp để tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước”.

Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc được triển khai tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên là dịp để tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông qua ngày hội, các địa phương tăng cường mối quan hệ gần gũi giữa nhân dân và cán bộ quản lý các cấp, nắm bắt đời sống, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; tạo không khí thi đua, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cộng đồng dân cư.

Qua nhiều năm tổ chức, ngày hội đã thực sự trở thành hoạt động ý nghĩa xã hội thiết thực, là dịp để nhân dân phát huy dân chủ, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

 

 

Thu Nga – Bùi Tiến/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.