Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Thứ Ba, 24/11/2020, 16:18 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 24/11, Bộ Tư Pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo một số Bộ, Ngành Trung ương.

1
Dự tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Lê Thành Đô, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số Sở ban, ngành tỉnh.

Theo đánh giá trong giai đoạn 2016-2020,  hệ thống pháp luật nước ta tiếp tục được hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng; tập trung thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, nhiều văn bản được sửa đổi bổ sung toàn diện để phù hợp với tình hình mới...

Chương trình pháp luật, pháp lệnh do Chính phủ đề xuất đã thể hiện rõ thứ tự ưu tiên đối với một số lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt, tập trung nguồn lực thực hiện. Chất lượng của hệ thống pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực,  đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Các văn bản đều được đánh giá về tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ trước khi ban hành.

Công tác xây dựng pháp luật được đổi mới. Pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong bộ máy Nhà nước được ban hành đầy đủ và không ngừng được hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo đảm sự vận hành thông suốt của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương; pháp luật về cán bộ công chức, viên chức khá đầy đủ; pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do dân chủ của công dân được quan tâm.

Giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành trên 110 văn bản, 745 nghị định, 230 quyết định; các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 2.420 thông tư, 110 thông tư liên tịch; các địa phương ban hành gần 93.000 văn bản.

Tại hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương đã tập trung thảo luận về các vấn đề: công tác thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách pháp luật; công tác phối hợp trong xây dựng pháp luật; hoàn thiện và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN và yêu cầu đặt ra cho công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật của Chính phủ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả quan trọng đạt được trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, bất cập cần khắc phục, từ đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới cần thực hiện đó là: Công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật phải được thực hiện hiệu quả và liêm chính hơn nữa, các Bộ phải chấm dứt tính trạng nợ đọng các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật pháp lệnh; tinh thần thượng tôn pháp luật phải được lan tỏa trong xã hội.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo việc thi hành pháp luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và làm rõ trách nhiệm đứng đầu trong việc thực thi pháp luật; bố trí nguồn kinh phí hợp lý để làm tốt công tác này. Các bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả trong việc thi hành pháp luật; Bộ Tư pháp, các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, kiện toàn, đổi mới công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật, tiếp tục đưa đất nước phát triển bằng thể chế pháp luật./.

 

Minh Thư - Ngọc Hải/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.