Điện Biên: GRDP tăng 7,2% so với năm 2018

Thứ Hai, 02/12/2019, 17:35 [GMT+7]
Điện Biên TV – Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,2% so với năm 2018; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,95%; công nghiệp – xây dựng tăng 0,03%; dịch vụ tăng 0,87% (so với năm 2018). Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 3,13% so với dự toán..
 
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị lần thứ 18 – Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh:
 
"Năm 2019 là năm trước thềm Đại hội Đảng các cấp do vậy có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; đây cũng là năm diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; đặc biệt là kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh, 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
 
Do đó, ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát, quyết liệt toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ giải pháp đề ra; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy duy trì tổ chức các cuộc họp theo Quy chế làm việc, cho ý kiến chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tổ chức nhiều cuộc làm việc với các huyện, thị, thành phố để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.
 
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức cơ bản như: Chất lượng tăng trưởng kinh tế thấp, nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; tình hình thời tiết và dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên diện rộng, ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống của người dân…
 
Song với sự quyết tâm của Tỉnh ủy, HĐNĐ, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 
 
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,2% so với năm 2018; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,95%; công nghiệp – xây dựng tăng 0,03%; dịch vụ tăng 0,87% (so với năm 2018). Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 3,13% so với dự toán"
d
Đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị lần thứ 18 – Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII các đại biểu tập trung thảo luận và tham gia ý kiến vào các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế -  xã hội, đảm bảo quốc phòng -  an ninh năm 2020; Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 – 2022; 

Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Tỉnh ủy; Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2020.

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,2% so với năm 2018; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,95%; công nghiệp – xây dựng tăng 0,03%; dịch vụ tăng 0,87% (so với năm 2018). Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 3,13% so với dự toán"

d
Năm 2019 giá trị sản xuất nông nghiệp dự ước đạt 3.929,22 tỷ đồng tăng 3,16% so với năm 2018.

Tổng vốn đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân tăng 28,25% so với năm 2018. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư đạt khá. Các ngành sản xuất chủ yếu phát triển ổn định; các lĩnh vực dịch vụ, du lịch phát triển khá, tỉnh đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh và nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao trong năm 2019, góp phần thu hút du khách và tăng doanh thu từ hoạt động du lịch (lượng khách du lịch tăng 19,9%, thu từ hoạt động du lịch tăng 18,3% so với năm 2018). 

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm xuống còn 33,97% (giảm 3,11% so với năm 2018). An ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn; hoàn thành Đề án mở rộng Thành phố Điện Biên Phủ, thị trấn Tủa Chùa và thực hiện sáp nhật 735 thôn, bản, tổ dân phố để thành lập 363 thôn, bản, tổ dân phố mới.

Kết luận tại Hội nghị lần thứ 18 – Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020.

Những ý kiến tham gia và nhiều giải pháp được đề xuất tại Hội nghị, thường trực Tỉnh ủy sẽ tiếp thu, nghiên cứu, xem xét và bổ sung vào dự thảo báo cáo, làm cơ sở để lãnh, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới./.

 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.