Lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm

Điện Biên TV - Chiều 22/2, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự họp có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp tỉnh.
.
.
Xem lịch phát sóng
.