Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh tỉnh Điện Biên

Kiểm tra công tác Giáo dục Quốc phòng – An ninh năm 2020 tại huyện Mường Nhé

Thứ Tư, 25/11/2020, 16:20 [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong hai ngày 24 - 25/11, Đoàn công tác Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh tỉnh đã kiểm tra công tác Giáo dục Quốc phòng – An ninh năm 2020 tại huyện Mường Nhé.

1
Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh tỉnh đã kiểm tra công tác Giáo dục Quốc phòng – An ninh năm 2020 tại huyện Mường Nhé.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác tập trung kiểm tra việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới; Quy định số 07 của Ban tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức Quốc phòng – An ninh cho cán bộ, đảng viên''

Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác Quốc phòng – An ninh; Luật GDQPAN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác GDQPAN của Hội đồng GDQPAN Quân khu, Hội đồng GDQPAN tỉnh. Kiểm tra kiến thức QPAN đối với các thành viên Ban chỉ đạo huyện.  Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá kết quả Giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện Mường Nhé năm 2020 đạt loại giỏi.

Trong thời gian tới, đoàn công tác đề nghị huyện Mường Nhé tiếp tục quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Quân khu và của tỉnh về công tác Giáo dục Quốc phòng – An ninh; Cấp uỷ, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng – An ninh một cách toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu. Thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng các đối tượng chưa qua bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh trong nhiệm kỳ công tác để xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng./.
 

 

CTV -Thanh Tùng/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.