Điện Biên có hơn 80 thôn, bản nông thôn mới

Thứ Ba, 08/02/2022, 15:49 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tính đến hết năm 2021, tỉnh Điện Biên đã công nhận 83 thôn, bản nông thôn mới.

1
Xây dựng NTM góp phần loàm thay đổi diện mạo các thôn, bản.

Trong tổng số 83 thôn, bản nông thôn mới, có 34 thôn, bản nông thôn kiểu mẫu. Riêng trong năm 2021,  toàn tỉnh có 28 thôn, bản được công nhận nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện Nậm Pồ là một trong những huyện có nhiều thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, với tổng số 13 thôn, bản.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân các thôn, bản nông thôn mới tiếp tục được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Nhận thức, trách nhiệm của nhân dân được nâng lên, nhân dân đã xác định được mình là chủ thể chính trong xây dựng nông thôn mới đã chủ động đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ tài sản chung, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp./.

 

 

Đào Phương - Bùi Tiến/DIENBIENTV.VN
 

.