Điện Biên

Xã Na Tông, huyện Điện Biên thuộc cấp độ dịch cấp 4 theo Nghị quyết 128

Thứ Tư, 03/11/2021, 18:02 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 3/11, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã ra thông báo số 224/TB-SYT về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

1

Căn cứ Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Qua kết quả đánh giá, xác định mức độ dịch và thực tế tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế tỉnh Điện Biên thông báo cấp độ dịch của tỉnh Điện Biên theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế, cụ thể như sau:

1. Cấp tỉnh: Cấp độ 1.

2. Cấp huyện: Cấp độ 1 (10/10 huyện, thị xã, thành phố).

3. Cấp xã:

-    Cấp độ 1: 126 xã, phường, thị trấn.

-    Cấp độ 2: 02 xã (xã Mường Nhà, Pom Lót huyện Điện Biên).

-    Cấp độ 3: 0 xã.

-    Cấp độ 4: 01 xã (xã Na Tông, huyện Điện Biên).

KẾT QUẢ
Đánh giá cấp độ dịch tại tỉnh Điện Biên cập nhật ngày 03/11/2021

 

 

DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.