100% chỉ tiêu của ngành Thông tin và Truyền thông đều đạt và vượt mục tiêu đề ra

Thứ Năm, 09/01/2020, 15:15 [GMT+7]
Điện Biên TV – Năm 2019, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; 100% chỉ tiêu của ngành đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.
N
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh bấm nút khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến.

 

Năm 2019, tỉnh ban hành và tổ chức triển khai nhiều chủ trương, định hướng quan trọng, tầm ảnh hưởng lớn và xuyên suốt dài hạn về thông tin và truyền thông, tạo tiền đề, nền tảng để phát triển bứt phá và bền vững trong thời gian tới. 

Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh;  100% chỉ tiêu của ngành đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, trong đó có nhiều kết quả nổi bật.

Những bước tiến của công nghệ thông tin

Trong năm 2019, tỉnh Điện Biên đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển, tạo điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả nhất định góp phần xây dựng chính quyền điện tử và cải cách hành chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo, thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện.

Tỷ lệ máy tính/cán bộ công chức trong các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt trên 80%. 100% cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đã kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản, điều hành và kết nối vào Trục liên thông văn bản Quốc gia. Hệ thống giao ban trực tuyến của tỉnh đã được lắp đặt thông suốt từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với 10/10 huyện, thị xã, thành phố; qua đó rút ngắn thời gian triển khai công việc từ tỉnh đến địa phương.

Song song với đó, công tác ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp cũng được triển khai tích cực với nhiều thông tin, văn bản được cung cấp kịp thời trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 100% các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện đều có trang thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Hệ thống một cửa điện tử liên thông (theo hình thức thuê dịch vụ CNTT) cho 19 sở, ban, ngành tỉnh; 10 huyện, thị xã, thành phố và 130 xã, phường thị trấn trên toàn tỉnh được đưa vào vận hành chính thức theo địa chỉ https://dichvucong.dienbien.gov.vn; trong đó cung cấp 1.751 dịch vụ công mức độ 2; 251 thủ tục hành chính mức độ 3; 91 thủ tục hành chính mức độ 4 theo quy chuẩn phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước đã được chú trọng thực hiện, 100% cơ quan nhà nước các cấp đã kết nối hệ thống quản lý văn bản, điều hành và liên thông vào Trục văn bản Quốc gia.

100% cơ quan hành chính cấp tỉnh và huyện được triển khai áp dụng Hệ thống kiểm soát công tác chỉ đạo và điều hành (phần mềm nhắc việc) phục vụ tốt công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị thực hiện, hạn chế tình trạng chậm trễ, bỏ sót công việc.

N
 Ký kết biên bản hợp tác triển khai ứng dụng zalo nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến với Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Bưu chính viễn thông được đầu tư theo hướng hiện đại

Tích cực đẩy mạnh công tác tham mưu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tích cực tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng dịch vụ và cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh và thực hiện an sinh xã hội; hạ tầng mạng lưới bưu chính, viễn thông được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại; chất lượng các dịch vụ ngày càng được nâng lên.

Chỉ đạo, quản lý các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo cung cấp các dịch vụ thông suốt, an toàn phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Triển khai có hiệu quả các văn bản của Nhà nước về bưu chính, viễn thông; tăng cường quản lý tình hình hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Thực hiện chính sách, pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Hoạt động cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. Phối hợp tiến hành thanh tra về các hoạt động bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo việc triển khai xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp viễn thông đề nghị cấp phép sử dụng tần số cho hệ thống Đài truyền thanh không dây của các xã.

Mạng lưới bưu chính được mở rộng và hoạt động ổn định, đảm bảo cung cấp các dịch vụ và đáp ứng kịp thời nhu cầu về chuyển phát thư, báo, các loại công văn giấy tờ, bưu phẩm, bưu kiện cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân. Bưu chính có những bước chuyển biến, đổi mới, mở rộng các loại hình dịch vụ, từng bước tạo nền tảng phát triển thương mại điện tử của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tổng doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 150 tỷ đồng (tăng 40 tỷ so với năm 2018); trong đó bưu chính chuyển phát 25 tỷ đồng; tài chính bưu chính 35 tỷ đồng; dịch vụ khác 90 tỷ đồng. Nộp ngân sách địa phương trên 2 tỷ đồng.

Chất lượng cung cấp dịch vụ viễn thông, internet ngày càng được nâng cao. SIM rác, tin nhắn rác được hạn chế. Mức độ phổ cập điện thoại thông minh, Internet và sử dụng dữ liệu của người dân ngày càng tăng. Phát triển triển mạnh cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ cho dịch vụ viễn thông 4G, tiến tới dịch vụ viễn thông 5G. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp bảo đảm an toàn, thông suốt và đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân, nhất là trong các dịp lễ, tết và các sự kiện lớn của tỉnh phục vụ công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai của tỉnh. 

Hạ tầng mạng viễn thông có độ phủ tương đối tốt, số lượng cột ăng ten, trạm thu phát sóng thông tin di động, hệ thống tổng đài điện thoại, internet, mạng truyền dẫn cáp quang, viba được các doanh nghiệp viễn thông quan tâm đầu tư xây dựng rộng khắp vươn tới các xã vùng sâu, vùng xa với công nghệ tiên tiến, hiện đại có khả năng nâng cấp, cung cấp các dịch vụ mới với chất lượng dịch vụ viễn thông được cải thiện. Tổng doanh thu trong lĩnh vực viễn thông năm 2019 ước đạt trên 340 tỷ đồng (tăng trên 40 tỷ so với năm 2018). Nộp ngân sách địa phương 14,6 tỷ đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

Phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa

Trong năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã quan tâm đẩy mạnh công tác theo dõi việc thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về việc thực hiện nghiêm các quy định của Luật Báo chí, phát ngôn và cung cấp thông tin, phản hồi thông tin trên báo chí. Đồng thời thực hiện tốt việc hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Báo chí; theo dõi, quản lý nội dung thông tin đăng, phát của các cơ quan báo chí và chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu phương án, nội dung trả lời, phản hồi thông tin báo chí kịp thời theo đúng quy định. 

Thực hiện đổi mới việc xây dựng báo cáo công tác quản lý nhà nước về báo chí và phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban báo chí hàng tháng. Đồng thời, để thực thiện tốt công tác quản lý nhà nước, Sở đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị tỉnh; báo cáo kịp thời kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực quản lý. Thành lập Trung tâm báo chí phục vụ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2019; thực hiện tốt công tác quản lý phóng viên tác nghiệp tại các sự kiện lớn của tỉnh. 

Tổ chức thành công 2 Hội nghị triển khai công tác nhân quyền năm 2019 cho cán bộ thành viên Ban Chỉ đạo nhân quyền tỉnh, cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền các cơ báo chí, tuyên truyền trong tỉnh; Hội nghị tập huấn trực tuyến bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019 cho đối tượng là đại diện lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND, người phát ngôn, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh./.

 

Tử Long/DIENBIENTV.VN

 

.