Điện Biên

Khó khăn trong việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Thứ Ba, 12/11/2019, 10:05 [GMT+7]
Điện Biên TV – Hiện nay việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên gặp rất nhiều khó khăn. Sau mỗi vụ sản xuất, người nông dân sử dụng và thải ra môi trường một lượng lớn bao bì, chai lọ thuốc BVTV, làm môi trường đất, nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
N
Xả bao bì vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại chỗ gây ô nhiễm môi trường

Khó khăn trong việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Tổng lượng thuốc BVTV sử dụng hàng năm trên địa bàn tỉnh Điện Biên dao động từ 150 - 200 tấn, cùng với đó là số lượng bao bì thuốc BVTV sau sử dụng thải ra là trên 1 tấn. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng thuốc, không ít người dân đã chủ quan, không dùng các biện pháp bảo hộ lao động, sau phun thuốc còn vứt bừa bãi các loại bao bì thuốc ra ngoài đồng ruộng, gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng. 

Năm 2018, toàn tỉnh thực hiện thu gom, xử lý được 1.840kg vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng và 260 kg thuốc BVTV đã quá hạn sử dụng. Số lượng thu gom trên vẫn còn là con số quá nhỏ so với thực tế, do toàn tỉnh hiện nay mới chỉ có 118 bể chứa gói bao thuốc BVTV, chủ yếu tập trung tại huyện Điện Biên và TP.Điện Biên Phủ.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do kinh phí để xây dựng bể chứa thu gom còn hạn chế. Chưa có mô hình, quản lý, thu gom vận chuyển và công nghệ xử lý phù hợp, chưa có địa điểm tập kết xử lý riêng.

Nhận thức của một bộ phận người dân còn nhiều hạn chế, dẫn đến nhiều bao bì thuốc BVTV sau sử dụng vẫn chưa được thu gom, còn vứt trên đồng ruộng, nương rẫy. Cùng với đó là chế tài xử lý đối với hoạt động xả thải vỏ thuốc BVTV đã qua sử dụng ra môi trường chưa nghiêm.

N
Bể thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV chưa thực sự phát huy hiệu quả do chính sự thiếu ý thức của người dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Để hạn chế, kiểm soát lượng rác thải độc hại từ vỏ bao bì thuốc BVTV, trước mắt, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn an toàn đồng ruộng; thay đổi thói quen lạm dụng thuốc BVTV trong sản xuất, bảo đảm kiểm soát vỏ bao bì thuốc sau sử dụng ra môi trường.

N
Lễ phát động ra quân thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng bảo vệ môi trường.

Ngoài ra cần có biện pháp khuyến cáo, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng (đúng chủng loại, đúng liều lượng, đúng thời kỳ và đúng cách) để giảm tác hại của thuốc đối với sức khỏe và môi trường; Cần có cơ chế hỗ trợ cho nông dân áp dụng mô hình sản xuất sạch, sử dụng ít thuốc BVTV nhằm hạn chế lượng bao bì xả ra môi trường.

Nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc BVTV trên đồng ruộng và tạo thói quen tốt trong canh tác, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, đất... do bao bì thuốc BVTV để lại là mục tiêu mà tỉnh Điện Biên đang phấn đấu thực hiện nhằm góp phần bảo vệ môi trường./.

 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.