Hơn 330ha cây cao su chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ Sáu, 13/05/2022, 21:04 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tính đến thời điểm này, tỉnh Điện Biên đã có trên 4.140 hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng góp đất trồng cây cao su, với diện tích  gần 4.730ha. Tuy nhiên, vẫn còn trên 330ha chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

N

Xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan có liên quan đến các thủ tục đất đai chưa hoàn thiện dẫn đến việc chưa thể chi trả tiền phân chia sản phẩm cho các cá nhân, hộ dân, cộng đồng góp đất.

Riêng năm 2021, số tiền phân chia sản phẩm khai thác vào khoảng 10,4 tỷ đồng nhưng còn gần 1,8 tỷ đồng chưa chi trả được do một số diện tích đất công chưa có thủ tục thuê đất; chưa hoàn thiện hồ sơ, hợp đồng góp đất…

Thực tế  này vừa  gây khó khăn trong quá trình quản lý, sử dụng đất góp, vừa không đảm bảo quyền lợi cho người dân góp đất về phân chia lợi nhuận từ việc khai thác mủ ở các vườn cây cao su đến kỳ thu hoạch.

Các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương và Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên cần khẩn trương phối hợp giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thành ký hợp đồng góp đất và chi trả tiền sản phẩm cho các hộ gia đình, cá nhân theo thỏa thuận.

 

 

Việt Hòa - Tiến Thành/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.