Giám sát chuyên đề đầu tư công tại huyện Tuần Giáo

Thứ Sáu, 13/05/2022, 21:04 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về “Xây dựng, triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý”, ngày 13/5, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Tuần Giáo.

G
Quang cảnh chương trình giám sát tại huyện Tuần Giáo.

Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Tuần Giáo được giao và đã phê duyệt là trên 125 tỷ đồng, dự kiến đầu tư cho 8 dự án, trong đó lồng ghép với các nguồn vốn khác 1 dự án. Trong 2 năm (2021-2022), huyện đã phân bổ trên 44 tỷ đồng.

Sau 2 năm triển khai thực hiện, các công trình, dự án được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng; hàng năm giải ngân vốn đạt 100% kế hoạch vốn; các dự án sớm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả.

Các thành viên trong đoàn giám sát đề nghị huyện Tuần Giáo cần làm rõ số vốn dự kiến giao cho các dự án từng năm, trên cơ sở đó xác định việc bố trí vốn đối với các dự án nhóm C, nhóm B; khó khăn, vướng mắc khi lồng ghép nguồn vốn và việc thanh toán vốn dự án hoàn thành.

Đồng thời, làm rõ cơ sở, căn cứ pháp lý, hiện nay một số dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng huyện đã đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn. Một số dự án vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; làm rõ tiến độ giải ngân vốn năm 2022…

Đề nghị huyện Tuần Giáo cần bổ sung, đánh giá việc xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện đầu tư công trung hạn; rà soát lại xem xét những dự án cần thiết, cấp bách trước. Đồng thời, cần khắc phục những tồn tại, hạn chế như: Chưa phân định rõ nguồn vốn phân kỳ từng năm; đối với nguồn vốn lồng ghép của huyện cần phải xác định rõ nguồn vốn lồng ghép từ nguồn thu sử dụng đất hay nguồn phát triển kinh tế - xã hội…

Thời gian tới, cần quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân hết nguồn vốn được giao.

 

 

Ngọc Hải/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.