Kinh tế tập thể, HTX dần trở thành động lực phát triển bền vững kinh tế - xã hội địa phương

Thứ Sáu, 19/11/2021, 16:37 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 19/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và 5 năm thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

1
Đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 13/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Điện Biên đã có nhiều cơ chế, chính sách để phát triển hợp tác xã, đưa kinh tế tập thể của tỉnh đổi mới và phát triển.

Sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã dần trở thành động lực phát triển bền vững kinh tế - xã hội tại địa phương. Hiện nay, toàn tỉnh có 264 hợp tác xã với trên 10.300 thành viên, tổng số vốn hoạt động trên 650 tỷ đồng. Doanh thu bình quân đạt gần 1,7 tỷ đồng/HTX, thu nhập bình quân của lao động đạt 44 triệu đồng/năm…

Tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, toàn tỉnh có 10 hợp tác xã sản xuất với 15 sản phẩm đạt OCOP tiêu chuẩn 3 sao, 2 sản phẩm đạt OCOP 4 sao.

Hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, quy mô được mở rộng với nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, phương thức hoạt động, sản xuất kinh doanh có sự thay đổi để phù hợp với xu thế hội nhập, liên kết tạo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc của khu vực kinh tế tập thể, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong xu hướng mới.

1
Kinh tế tập thể, HTX đang dần trở thành động lực phát triển bền vững kinh tế - xã hội địa phương

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Kinh tế tập thể có vai trò, vị trí và đóng góp hết sức quan trọng của trong sự phát triển chung của tỉnh. Sự phát triển cả về số lượng, quy mô và chất lượng được thể hiện rõ qua những kết quả cụ thể.

Tuy nhiên để nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm đưa kinh tế tập thể tỉnh Điện Biên thoát khỏi những yếu kém, hạn chế hiện nay, trong thời gian tới, các địa phương cần đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ hợp tác xã, chú trọng phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Hỗ trợ và tạo điều kiện để các tổ hợp tác liên kết, phát triển thành hợp tác xã, góp phần xoá đói giảm nghèo, giải quyết các vấn đề về xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống người dân.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm rà soát toàn bộ nội dung chỉ đạo, cụ thể hoá thành các kế hoạch cụ thể. Tiến hành rà soát, tổng hợp những khó khăn vướng mắc của hợp tác xã hiện nay, từ đó đề ra những giải pháp thực hiện phù hợp.

 

 

Minh Trang - Bùi Tiến/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.