Điện Biên có tỷ lệ giải ngân vốn ODA ở mức khá toàn quốc

Thứ Tư, 18/11/2020, 09:38 [GMT+7]

ĐIện Biên TV - Với chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh trong thực hiện giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi, tính đến hết tháng 10 năm 2020, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi toàn tỉnh đạt trên 45% kế hoạch, thuộc nhóm các tỉnh có tỷ lệ giải ngân khá trong toàn quốc.

1
Công trình Trung tâm giao lưu Văn hóa và Thông tin du lịch Điện Biên Phủ.

Năm 2020, Điện Biên được Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư giao kế hoạch vốn ODA, vốn vay ưu đãi trên 570 tỷ đồng; trong đó: kế hoạch vốn năm 2020 là 423 tỷ đồng và kế hoạch năm 2019 chuyển sang là 147 tỷ đồng.

Lũy kế giải ngân đến hết ngày 30/10 là trên 260 tỷ đồng, đạt trên 45% kế hoạch vốn.

Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao, xác định rõ và phân công nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị trong thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; định kỳ đánh giá chi tiết tiến độ của từng nguồn vốn, dự án, xác định hạn chế, nguyên nhân và có giải pháp cụ thể.

Mặc dù được Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đánh giá, xếp loại khá trong việc giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi song UBND tỉnh cho rằng tỷ lệ giải ngân vốn chưa đạt dự kiến.

Một số nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến một số chủ đầu tư, nhà thầu tạm dừng thi công và hoàn thiện các hồ sơ thanh toán vốn cho các dự án; một số dự án, công trình khởi công mới được bố trí vốn năm 2020 đang trong thời gian chuẩn bị hoàn tất thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư nên chưa có khối lượng thực hiện.

Bên cạnh đó, do vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng như: chậm xây dựng, ban hành đơn giá, định mức xây dựng cho các công việc đặc thù, chuyên ngành./.

 

 

Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.