Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Khóa 25

Thứ Ba, 19/03/2024, 20:48 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 19/3, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Khóa 25. Dự lễ bế giảng có đồng chí Lỳ Lỳ Xá, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

C

Tham gia lớp học có 57 học viên là cán bộ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Trong thời gian gần 2 năm học, các học viên đã hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo gồm: Những vấn đề cơ bản, cần thiết về lý luận chính trị, củng cố nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, trình độ lãnh đạo quản lý; kỹ năng tổ chức nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó; những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý;

Trang bị những kỹ năng, kiến thức lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công tác của mình, một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Kết thúc khóa học, 100% học viên được công nhận tốt nghiệp, trong đó loại giỏi chiếm trên 14%, loại khá chiếm trên 85%.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Trường Chính trị tỉnh tặng Giấy khen cho các học viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

 

 

Minh Thư - Đức Bình/DIENBIENTV.VN
 

.