Hội nghị công tác văn phòng cấp ủy năm 2023

Thứ Ba, 28/02/2023, 17:55 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 28/2, tại thị xã Mường Lay, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công tác văn phòng cấp ủy năm 2023.

1

Hai năm qua, Văn phòng cấp ủy đã bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, giữ vững nguyên tắc của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động văn phòng cấp ủy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại hội nghị văn phòng cấp ủy năm 2021, đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Nổi bật là văn phòng cấp ủy đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cấp ủy trong tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc; phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc; việc thẩm định các dự án, đề án trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đáp ứng được yêu cầu; phát huy vai trò là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo, phản ánh, kịp thời, chính xác nhiều thông tin giúp thường trực cấp ủy và tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết tốt nhiều vấn đề chiến lược, nhất là liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đối ngoại, những vấn đề bức xúc của người dân.

1
Đồng chí Lê Hoài Nam, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy năm 2021 và 2022.

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được quan tâm và có nhiều đổi mới, nhất là trong thời điểm diễn ra các sự kiện lớn của Trung ương, của tỉnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, 100% văn bản cấp ủy không mật đã thực hiện gửi qua mạng internet. Công tác tài chính đảng, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ ngày càng chuyên nghiệp hơn…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, như: Công tác tham mưu, đề xuất của văn phòng cấp ủy có việc chưa kịp thời; chất lượng thẩm tra, thẩm định một số văn bản, hồ sơ trình tại các kỳ họp thường trực, ban thường vụ cấp ủy chưa cao; công tác thông tin tổng hợp có nội dung chưa sâu, chưa kịp thời; việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo của cấp ủy còn chậm, chưa thưởng xuyên… Đồng thời, đề xuất những cách làm sáng tạo, linh hoạt nhằm tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ và 7 nhóm giải pháp mà hội nghị đã đề ra nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Ghi nhận những kết quả mà đội ngũ công chức, viên chức, người lao động văn phòng cấp ủy đạt được trong 2 năm qua, nhân dịp này, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 11 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Văn phòng cấp ủy năm 2021, 2022./.

 

 

Ngọc Hải/DIENBIENTV.VN

 

Xem lịch phát sóng
.