HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tuần Giáo

Thứ Hai, 27/02/2023, 19:54 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 27/2, tổ công tác số 1 HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND, ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bản tỉnh từ năm 2019 - 2023” tại huyện Tuần Giáo.

V
Đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận chương trình giám sát tại huyện Tuần Giáo.

Trong giai đoạn từ năm 2019 đến hết năm 2022, tổng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gần 17 tỷ đồng, trong đó tổng số kinh phí đã thực hiện hơn 13,4 tỷ đồng; lĩnh vực thú y, tổng kinh phí đã thực hiện hỗ trợ gần 4,8 tỷ đồng.

Từ nguồn kinh phí đã thực hiện, huyện Tuần Giáo đã tập trung hỗ trợ cây trồng, vật nuôi như: Xoài Đài Loan, mít siêu sớm TL1, nhãn chín muộn, cây mắc ca, xoài GL4... Các dự án liên kết được triển khai hình thành lên cách thức sản xuất tổ chức sản xuất mới cho người dân và thúc đẩy các hợp tác xã phát triển tại địa bàn các xã trên toàn huyện Tuần Giáo, từng bước thay đổi tư duy, nâng cao ý thức sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, theo tiêu chuẩn, quy trình, phát triển sản xuất theo nhu cầu của thị trường mang lại giá trị tăng cao.

Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ còn dàn trải, chưa tập trung nên hiệu quả đầu tư chưa thể hiện rõ nét. Nội dung, mức và hạn mức hỗ trợ chưa khuyến khích được các đối tượng đầu tư vào phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn; tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước của người dân còn phổ biến, chưa chịu khó đầu tư vào phát triển sản xuất, không muốn thoát nghèo. Việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào chăn nuôi, trồng trọt còn chậm, chưa đồng bộ; chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư cho lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận một số mô hình cây trồng, vật nuôi có tiềm năng, lợi thế trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã phát triển tốt. Tuy nhiên, huyện cần lựa chọn các mô hình tập trung, quy mô lớn; việc tổ chức hoạt động của hợp tác xã, các mô hình liên kết; nghiên cứu các chính sách hỗ trợ cần sát với thực tế hơn.

Trước đó, tổ giám sát số 1 đã đi kiểm tra thực tế tại một số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp tại các xã Quài Nưa, Pú Nhung và Rạng Đông, huyện Tuần Giáo.

 

 

Chí Công/DIENBIENTV.VN

 

Xem lịch phát sóng
.