Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN những tháng cuối năm 2021

Thứ Ba, 10/08/2021, 15:07 [GMT+7]

Điện Biên TV – Ngày 6/8/2021, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh những tháng cuối năm 2021. Dienbientv.vn đăng tải toàn văn Chỉ thị.

CHỈ THỊ

về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh những tháng cuối năm 2021

Năm 2021 là năm đầu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; việc thực hiện thành công kế hoạch năm 2021, có ý nghĩa rất quan trọng, tạo đà cho quá trình triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát trở lại, đặc biệt trong thời gian đầu năm trên địa bàn tỉnh phát sinh hai đợt dịch với nhiều ca bệnh mắc mới trong cộng đồng, đã tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân và ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện các mục tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh đó, với sự vào cuộc chủ động, tích cực, sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện các nhiệm vụ một cách linh hoạt phù hợp với từng thời điểm, sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; trong 6 tháng đầu năm, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 3,65% so với cùng kỳ năm trước; Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,47%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 4,29%; khu vực dịch vụ tăng 3,85%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phấm tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước; Tổng thu ngân sách địa phương đạt 51,44% dự toán; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và kinh doanh thu dịch vụ tăng 12,2%; Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện kịp thời, góp phần làm giảm khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; Quốc phòng được giữ vững ổn định, An ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm chưa đạt mục tiêu đề ra; giải ngân vốn đầu tư công chậm; hoạt động xuất, nhập khẩu và sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng; tỷ lệ lao động thất nghiệp gia tăng; đời sống của một bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn, tình hình an ninh trật tự trên một số địa bàn vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Trong các tháng cuối năm 2021, UBND tỉnh thống nhất sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thực hiện hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 đã đề ra. Yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Ban quản lý dự án cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát và triển khai quyết liệt, kịp thời những nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021, Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021 của Chính phủ; Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 08/12/2020 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh và 08 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 và các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành trên cơ sở bám sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình để kịp thời đưa ra quyết sách phù hợp, chính xác, đạt hiệu quả cao nhất; trong đó chú trọng, tập trung thực hiện quyết liệt những yêu cầu trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

I. YÊU CẦU CHUNG

1. Tập trung cao độ trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, phương châm “5K + vắc-xin”, tổ chức hiệu quả chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không được hoang mang, mất bình tĩnh, thiếu bản lĩnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn hiệu quả nguồn bệnh xâm nhập từ ngoại tỉnh vào địa bàn; kịp thời tham mưu đề xuất đưa các hoạt động xã hội trở lại trạng thái bình thường mới khi đủ điều kiện.

2. Thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đảm bảo thực hiện hoàn thành “mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2021 của tỉnh đạt tối thiểu 7%; triển khai các giải pháp đồng bộ trong huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công, đặt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là mục tiêu ưu tiên hàng đầu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu, tập thế, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành mục tiêu giải ngân theo tiến độ đề ra.

- Thực hiện quản lý chặt chẽ nhiệm vụ trong dự toán thu chi, điều hành ngân sách, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, phân bổ hợp lý các nguồn kinh phí trong thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu.

- Đẩy mạnh nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng của tỉnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo các điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư từ các thành phần kinh tế, nhất là các dự án trồng Mắc ca, các dự án thủy điện, các dự án phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

3. Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông đảm bảo đúng chủ trương, chính sách hiện hành và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, các chính sách hỗ trợ sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho các đối tượng lao động.

4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh; bảo đảm an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ trên địa bàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại với các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh Đông Bắc Thái Lan và các tổ chức quốc tế.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

Các cấp, các ngành tập trung quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp bàn giải pháp thực hiện Kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh Điện Biên năm 2021; đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Sở Y tế: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ, sát sao tình hình diễn biến dịch; các ý kiến chỉ đạo của Bộ, ngành trung ương kịp thời ban hành hướng dẫn hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường công tác truyền thông về công tác phòng, chống và chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu cấp có thấm quyền giải quyết trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện, trình cấp có thấm quyền để giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho các dự án khởi công mới đủ điều kiện ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Tổ công tác của tỉnh để thực hiện đôn đốc, kiểm tra, giám sát xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công. Kiên quyết không xem xét giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho đơn vị thực hiện giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 không đảm bảo theo yêu cầu.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tiếp tục tăng cường kết nối, thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp đến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, lợi thế gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, rút ngắn thời gian trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, đặc biệt là các dự án phát triển đô thị, các dự án trồng cây mắc ca trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp, biện pháp điều hành, đảm bảo thu đạt dự toán giao năm 2021. Thường xuyên rà soát, nắm chắc các nguồn thu, theo dõi sát tình hình thu nộp ngân sách nhà nước; phân tích báo cáo kịp thời các yếu tố tác động đến sổ thu, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời các vướng mắc về chế độ, chính sách ảnh hưởng đến quản lý, thu nộp ngân sách nhà nước, từ đó đề ra các giải pháp tăng thu.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai, lũ lụt để giảm thiểu thiệt hại và ảnh hưởng đến sản xuất. Tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, khẩn trương tiêm phòng, ngăn chặn dứt điểm bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò. Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong điều chỉnh chủ trương đầu tư và thực hiện giao đất để triển khai thực hiện các dự án trồng cây Mắc ca đã được các nhà đầu tư đề xuất, nhất là các dự án đang triển khai.

5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương: Theo dõi sát diễn biến, tình hình thị trường, có giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân ứng phó với dịch Covid-19. Thực hiện nhiệm vụ kết nối với các các doanh nghiệp phân phối có các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, các doanh nghiệp chế biến tại các trung tâm kinh tế lớn, để tạo thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thực hiện tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nhất là hàng hóa nông sản. Tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Điện Lực 1 trong công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các trạm biến áp và tuyến đường dây 110kV, 220kV theo quy hoạch. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai xây dựng các dự án thủy điện, thực hiện đấu nối, khai thác các công trình thuỷ điện Huổi Vang, Sông Mã 3 trong thời gian sớm nhất.

6. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan: Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, quy định của Chính phủ, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Nghiên cứu, có giải pháp hỗ trợ đào tạo lao động, xúc tiến hoạt động thị trường lao động để chuân bị cho thời kỳ phục hồi sau đại dịch.

7. Sở Xây dựng, sở Tài nguyên và Môi trường: Theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất và kinh doanh VLXD; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành các quy hoạch để làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, ban hành định mức sản xuất cát nghiền, thông báo giá để đảm bảo nguồn cung các VLXD thông thường cho thị trường.

8. Sở Giao thông - Vận tải: Xây dựng phương án khai thác tuyến vận tải hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, linh hoạt điều chỉnh số lượng chuyến/lượt xe trên tuyến đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì: Thực hiện các giải pháp thu hút khách du lịch đến địa bàn tỉnh, nghiên cứu thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch đảm bảo phù hợp điều kiện cụ thể để phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất đối với ngành du lịch trong năm 2021. Ban hành các giải pháp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; kích cầu, phục hồi hoạt động và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chủ đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn: Khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết và cam kết tiến độ giải ngân của từng chương trình, dự án phù hợp với điều kiện thực tiễn và tiến độ triển khai thực hiện; đảm bảo “Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 95% - 100% Kế hoạch được giao từ đầu năm; trong đó đến hết Quý III năm 2021 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch”; kịp thời đề xuất phương án điều chuyển nguồn vốn để bảo đảm phát huy cao nhất khả năng sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương. Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn trình cấp có thấm quyền phê duyệt sau khi được Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

III. TỒ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Báo cáo số 153-BC/BCS ngày 02/8/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này: Chủ động, khẩn trương cụ thể hóa bằng các kế hoạch, giải pháp cụ thể của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện.

2. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị này; thường xuyên theo dõi, đánh giá để có biện pháp xử lý linh hoạt, kịp thời hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền những giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2021.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Ban quản lý dự án tỉnh và các đơn vị có liên quan tập trung quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                                           

                                                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                     CHỦ TỊCH

 

                                                                                                     Lê Thành Đô

 

Xem lịch phát sóng
.