Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thứ Hai, 16/08/2021, 16:53 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng nay 16/8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu Trung ương còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương. Dự tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lò văn Mừng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

1
Đại biểu dự tại điểm cầu Điện Biên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp, đoàn kết các lực lượng và xây dựng sự đồng thuận xã hội. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội.

Vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Hoạt động đối ngoại của Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng mở rộng và đa dạng, đóng góp hiệu quả cho công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng củng cố và phát huy.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chương trình hành động MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó: Chủ động, tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động. Phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức để tập hợp các thành viên, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, MTTQ và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng chương trình phối hợp công tác với Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước kịp thời thể chế, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên, cử tri và nhân dân để tổng hợp, phản ánh đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đáp ứng mong đợi của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội.
Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.v.v.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò, vị trí đặc biệt của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong thời gian vừa qua, góp phần làm nên thành công Đại hội XIII của Đảng, thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Chúng ta cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới của đất nước, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng, không phải Đại hội bế mạc là xong, mà quan trọng là việc triển khai Nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc sống, làm sao để Nghị quyết thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, làm sao để đất nước làm ra của cải vật chất, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, đó mới chính là thành công của Đại hội. Công việc cần thiết và hệ trọng đó có vai trò hết sức quan trọng của Mặt trận và các tổ chức thành viên./.  

 

 

Hoàng Út - Duy Hải/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.