UBND tỉnh xem xét cho ý kiến vào 7 nội dung báo cáo, tờ trình quan trọng

Thứ Tư, 21/07/2021, 18:18 [GMT+7]

Điện Biên TV - Hôm nay 21/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7. Dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một sở, ban, ngành tỉnh.

1

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá và cho ý kiến vào các nội dung báo cáo, Tờ trình đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/11/2011 và Tờ trình đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, gắn với phát triển đô thị theo hướng hiện đại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu là phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng và từng bước hiện đại hệ thống đô thị, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Về nội dung này, qua xem xét và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng cần tiếp thu các ý kiến, sửa lại nội dung Tờ trình để đến trước ngày 10/8/2021 sẽ trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét.

Đối với nội dung Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 2 dự án: Dự án đường giao thông kết nối các khu kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên; Dự án Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147), huyện Điện Biên.

Thống nhất nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hiện nay việc thẩm định 2 dự án này là hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên để thực hiện các dự án này phải căn cứ vào kết quả quy hoạch, phải xem xét diện tích đất rừng, nguồn gốc rừng để trình HĐND tỉnh xem xét phê duyệt.

Về nội dung Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Mục đích xây dựng Nghị quyết nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Tham gia vào nội dung này, nhiều đại biểu đề nghị cần thống nhất về nội dung, bố cục, đảm bảo theo các quy định chung. Cần cân nhắc xem xét kỹ các đối tượng để hỗ trợ đảm bảo tính thống nhất, việc thực hiện hỗ trợ cần sắp xếp nhóm hỗ trợ, xem xét các mức hỗ trợ theo quy định.

1
Đại biểu cho ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp.

Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Quy định về mức hỗ trợ theo Nghị định 20 của Chính Phủ; đồng thời phải theo yêu cầu thực tế của tỉnh. Về mặt bố cục nên sắp xếp lại để đảm bảo tính logic; yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần phối hợp với Sở Tư pháp, Ban Văn hóa - Xã hội tỉnh thống nhất nội dung để hoàn thiện nội dung Tờ trình    

Về nội dung báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022-2024. Đối với nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022 - 2024 cần bám sát các quy định, nghị định của Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm...

Tham gia vào các Dự thảo, Tờ trình, Đề án Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), các đại biểu cho ý kiến về kết cấu Đề án, tính cần thiết, mục tiêu của Đề án, kết quả đạt được của Đề án. Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê thành Đô khẳng định đây là đề án hết sức quan trọng đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trên cơ sở ý kiến của các đại biểu cần tiếp thu, bổ sung vào Đề án. Về bố cục phải khái quát đánh giá lại tầm vóc ý nghĩa lịch sử, tạo ra hiệu ứng. Để hoàn thiện Đề án cần đầu tư công sức và có sự phối hợp của nhiều ban ngành.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào Tờ trình ban hành Quyết định, quy định cụ thể một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Quyết định này quy định cụ thể một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, bao gồm: Phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng...

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất: Đối với quyền của UBND tỉnh thì mới phân cấp, đồng thời chỉ cấp phép đối với công trình đặt biệt, công trình cấp 1, cấp 2; công trình tôn giáo tín ngưỡng… Đối với cấp huyện chỉ cấp giấy phép cho các công trình xây dựng cấp 3, cấp 4 và nhà ở riêng lẻ. Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến, hoàn thiện nội dung Tờ trình.

Đối nội dung Tờ trình ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên UBND tỉnh tham gia bằng văn bản, gửi UBND tỉnh xem xét, thống nhất./.
                                                                 

 

 

Minh Thư - Ngọc Hải/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.