Nậm Pồ dẫn đầu về Chỉ số cải CCHC cấp huyện, thị, thành phố năm 2020

Thứ Tư, 21/07/2021, 11:01 [GMT+7]

Điện Biên TV - UBND tỉnh Điện Biên vừa phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, huyện Nậm Pồ xếp thứ nhất trong 10 huyện, thị xã, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

1

Căn cứ Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên”, có 19 sở, ngành và 10 huyện, thị xã, thành phố nằm trong danh sách xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính.

Trong đó, ở bảng xếp hạng của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở Tư pháp xếp vị trí thứ nhất với Chỉ số cải cách hành chính đạt tỷ lệ trung bình là 92,51 %; Văn phòng UBND tỉnh xếp vị trí thứ 2 với Chỉ số cải cách hành chính đạt tỷ lệ trung bình là 86,63%.

Ở bảng xếp hạng cấp huyện, huyện Nậm Pồ xếp vị trí thứ nhất với Chỉ số cải cách hành chính đạt tỷ lệ trung bình là 77,03%; thành phố Điện Biên phủ xếp vị trí thứ 2 với Chỉ số cải cách hành chính đạt tỷ lệ trung bình là 75,49%.  

Năm 2020 là năm đầu tiên huyện Nậm Pồ xếp vị trí thứ nhất trong 10 huyện, thị xã, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính, tăng 9 bậc so với năm 2018, 2019./.

 

 

CTV Mắn On/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.