Điện Biên

Nhiều chuyển biến trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Sáu, 04/06/2021, 17:06 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng nay 4/6, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy; các đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong toàn tỉnh đã đến dự.

1
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản liên quan nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Qua đó, nhiều việc làm cụ thể, linh hoạt, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực như: Đổi mới việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; rà soát, hoàn thiện và ban hành các quy định, quy chế, cải cách thủ tục hành chính.

Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cơ bản đạt yêu cầu đề ra với tinh thần tự soi, tự sửa, phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng và trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh.

Từ năm 2016 - 2020, Thường trực Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với 36 lượt tập thể, 204 lượt cá nhân là ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Nội dung chủ yếu tập trung vào những vấn đề nóng, nổi cộm, búc xúc của người dân như: Quản lý đất đai, đô thị, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, đoàn kết nội bộ được tăng cường. Đề cao việc thực hiện quy chế và phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức bộ máy cơ quan các cấp tiếp tục đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

1
Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW trong toàn Đảng bộ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới;
Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân đã gắn với việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, xây dựng và trách nhiệm, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh;

Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện đã góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường khối đoàn kết các dân tộc, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Để tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có chất lượng, hiệu quả, thiết thực hơn nữa trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy cần tập trung hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và Quy định 4871-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành cấp ủy các cấp, thành viên Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn trong tỉnh.

Tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới; củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
 
                                                                  

 

Phạm Hải - Tiến Thành/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.