Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khẳng định và phát huy vai trò "trường học XHCN của thanh niên"

Thứ Năm, 11/03/2021, 07:16 [GMT+7]

 

1
Hội thảo khoa học trực tuyến “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”. Ảnh: Báo Tiền phong

90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã rèn luyện nên nhiều lớp cán bộ trong các thời kỳ, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), sáng 10/3 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến "90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam". Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tới dự.

Các tham luận tại hội thảo khẳng định 90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã rèn luyện nên nhiều lớp cán bộ trưởng thành trong các thời kỳ, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức Đoàn cũng đã tạo ra một trường học thực tế bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, hoàn thiện nhân cách, giúp thanh niên trở thành đoàn viên ưu tú giới thiệu để kết nạp Đảng. Đó chính là những minh chứng rõ nét cho thấy Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã khẳng định và phát huy vai trò "trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên".

Nhấn mạnh tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, GS.TS Hoàng Chí Bảo cho rằng: "Đối với tổ chức đoàn thanh niên, Người có nhiều lời dạy cao quý. Có luận điểm này tôi nghĩ rất thiết thực: Bác nói là không sợ thiếu người, không sợ thiếu việc nếu biết tổ chức tốt, biết tập hợp lực lượng tốt, biết giáo dục khéo thì sẽ có đủ nhân lực, vật lực, tài lực cho sự xuất hiện tài năng của thanh niên. Muốn vậy phải đặc biệt nhấn mạnh phẩm chất sáng tạo của thanh niên và bây giờ Trung ương Đoàn từ nhiều năm nay đã có chủ trương lớn là xây dựng hệ giá trị thanh niên, mẫu giá trị nhân cách thanh niên. Tôi cho rằng đây là điều rất cần thiết."

Một số ý kiến cũng cho rằng, tổ chức Đoàn thanh niên đã tạo môi trường giúp thanh niên phát huy vai trò xung kích trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội; tổ chức các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động hướng tới mục tiêu đoàn kết tập hợp giáo dục thanh niên, tạo môi trường lành mạnh an toàn cho thanh niên học tập và rèn luyện…

Tuy nhiên, trước những yêu cầu đặt ra trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đang đòi hỏi tổ chức Đoàn cần không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thực hiện tốt chức năng "Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên"; xây dựng thế hệ thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, sức sáng tạo, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Chia sẻ về phong trào thanh niên xung phong trong những năm kháng chiến, ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam cho rằng Thanh niên xung phong là dấu ấn đặc biệt của tư tưởng Hồ Chí Minh, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

"Bác Hồ trước đây nói rằng phải động viên thanh niên xung phong, nhận thức về thanh niên xung phong không chỉ là đội hình lên rừng xuống biển mà thanh niên xung phong tức là xung phong tại chỗ với tinh thần xung phong, để có ý tưởng mới, sáng kiến mới, đổi mới sáng tạo đóng góp vào sự nghiệp đổi mới là điều quan trọng. Cho nên tôi đề xuất, chúng ta phải có phong trào toàn diện, bao trùm, thanh niên xung phong trên mọi công tác. Phải có những đơn vị nhà nước giao nhiệm vụ thanh niên tình nguyện lên đường. Các đối tượng thanh niên sẽ cụ thể hóa mục tiêu xung phong hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực, trên mọi đối tượng" - ông Vũ Trọng Kim nói.

Khẳng định những đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 90 năm qua trong việc dẫn dắt, định hướng, phát huy thanh niên Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tổng hợp ý kiến, làm cơ sở nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đoàn và có giải pháp triển khai hoạt động phù hợp với điều kiện của từng địa phương đơn vị trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, một trong những nội dung và trung tâm trong chủ đề, quan điểm chỉ đạo của Đảng ta trong Đại hội XIII là làm sao khơi dậy ý chí, khát vọng của con người Việt Nam, lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng để đẩy mạnh đồng bộ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ mới. Khát vọng ý chí trước hết chúng ta dựa vào thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước, những người làm trụ cột để phát triển đất nước./.

Link: https://vtv.vn/chinh-tri/doan-tncs-ho-chi-minh-khang-dinh-va-phat-huy-vai-tro-truong-hoc-xhcn-cua-thanh-nien-20210310222949803.htm

 

 

Theo VTV

 

Xem lịch phát sóng
.