Hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng NTM tại huyện Điện Biên

Thứ Tư, 16/09/2020, 14:45 [GMT+7]

Điện Biên TV - “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp huyện Điện Biên luôn chú trọng công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và khơi dậy sức mạnh toàn dân trong xây dựng nông thôn mới.

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, xã Thanh Hưng, huyện Ðiện Biên tiếp tục triển khai xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu này, cấp ủy Đảng, chính quyền xã xác định: thành công được hay không là phụ thuộc vào nhân dân. Do đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia được đặt lên hàng đầu. Với nhiều hình thức phong phú, như: tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, trong các buổi sinh hoạt của đoàn thể,… nội dung về các quy định của tỉnh, huyện về Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, các hộ dân đều nhiệt tình ủng hộ và đóng góp ngày công, hiến đất để thực hiện xây dựng các công trình nông thôn mới trên địa bàn. Từ năm 2015 đến nay, nhân dân đã hiến trên 2.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn; đóng góp trên 7.500 ngày công lao động và hơn 8,6 tỷ đồng để sửa chữa, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Kết quả đạt được là Thanh Hưng đã hoàn thành 13/16 tiêu chí theo bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao.

12
Cán bộ làm công tác dân vận đến từng hộ dân tuyên truyền cho người dân thấy được lợi ích của xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, hệ thống tổ chức dân vận từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Điện Biên luôn được củng cố, kiện toàn. Đến nay, toàn huyện có 21/21 xã có khối dân vận, 275 thôn, bản có tổ dân vận. Các khối và tổ dân vận đã bám sát cơ sở tuyên truyền, vận động linh hoạt mềm dẻo để người dân hiểu rõ và tự nguyện tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới của địa phương. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ tình hình thực tế của thôn, bản, nhiều phong trào thi đua được MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”… Mục tiêu là tạo hiệu quả thiết thực nhất, đáp ứng được sự kết hợp hài hòa ba lợi ích: tập thể, cộng đồng và người dân. Nhờ đó, người dân tích cực tham gia hưởng ứng và đóng góp cho phong trào. Trong hơn 10 năm qua, nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp hơn 112 tỷ đồng gồm tiền mặt, ngày công và vật liệu xây dựng, đồng thời hiến hơn 60 nghìn m2 đất để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn.

NTM
Diện mạo các vùng quê của huyện Điện Biên ngày một khởi sắc

Ông Lường Văn Tâm, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ huyện Điện Biên, Trưởng Ban Dân vận huyện Điện Biên, cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền cho người dân đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, những xã nào chưa đạt thì phấn đấu hoàn thành. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng vận động với những đồng bào vùng sâu vùng xa, xuống tận địa bàn giải thích để họ hiểu được những hiệu quả của xây dựng nông thôn mới từ đó đồng tình ủng hộ.

Đến nay, huyện Điện Biên đã có 12/21 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới, số tiêu chí đạt bình quân hơn 8 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Xây dựng Nông thôn mới là cả một quá trình lâu dài, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; những kết quả bước đầu đạt được sẽ là tiền đề để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Điện Biên sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra./.

 

 

Phương Dung - Chí Công/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.