Điện Biên

Nâng cao nhận thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Thứ Bảy, 05/12/2020, 10:36 [GMT+7]

Điện Biên TV - Những năm gần đây, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở Điện Biên dù vẫn ở mức cao so với cả nước song đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên; nhóm tuổi tảo hôn của người dưới 14 tuổi chiếm tỷ lệ thấp; nhiều huyện, thị cũng đã giảm đáng kể về số người tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

1
Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống để lại nhiều hệ lụy về sức khỏe sinh sản và thế hệ kế tiếp. (Ảnh minh họa)

Tính từ năm 2019 nhóm tuổi tảo hôn của người dưới 14 tuổi toàn tỉnh chiếm 1,8% trong tổng số người tảo hôn; đến năm 2020, nhóm tuổi này chỉ còn chiếm hơn 1%.

Ngoài ra, số người tảo hôn năm 2020 ở một số huyện cũng giảm so với năm 2019, như: Tuần Giáo giảm 20 người; Ðiện Biên Ðông giảm 11 người; Mường Nhé giảm gần 50 người…

Ðối với tình trạng hôn nhân cận huyết thống, năm 2018 toàn tỉnh có 12 người trong tổng số người kết hôn, chiếm 0,26%; đến hết năm 2020, toàn tỉnh không có trường hợp nào hôn nhân cận huyết…

Đây là kết quả từ công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, địa phương đa dạng hoạt động truyền thông với nhiều hình thức như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền trên loa phát thanh, tổ chức hội nghị tuyên truyền trên địa bàn 50 xã, với hơn 4000 lượt người tham gia… từ đó làm thay đổi tư duy, nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là những dân tộc có tỷ lệ tảo hôn, hôn nhận cận huyết thống cao./.

 

 

Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.