Đài PT&TH Điện Biên tuyển Phát thanh viên truyền hình năm 2022

Thứ Tư, 23/02/2022, 09:52 [GMT+7]

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên thông báo tuyển Phát thanh viên truyền hình năm 2022 như sau:

1. Điều kiện đăng ký tuyển dụng

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng; có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các yêu cầu về vị trí tuyển dụng;

Lưu ý: Không nằm trong các trường hợp: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng, đối tượng và vị trí tuyển dụng:

- Số lượng: 02 viên chức

- Đối tượng cần tuyển: Là nam giới

- Vị trí cần tuyển: Phát thanh viên truyền hình thuộc phòng Biên tập

3. Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển gồm sơ yếu lý lịch, văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề theo yêu cầu với vị trí việc làm; phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).

Người đăng ký dự tuyển Phát thanh viên phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 21/02/2022.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức - Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên - Tổ dân phố 5, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (trong giờ hành chính). ĐT: 0215 3829036.

5. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) và theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Khi đủ điều kiện đơn vị sẽ tổ chức xét tuyển.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển, lệ phí xét tuyển

- Địa điểm nhận hồ sơ và xét tuyển: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên - Tổ dân phố 5, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

- Lệ phí xét tuyển: Không thực hiện thu phí tuyển dụng đối với hình thức xét tuyển.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên xin thông báo./.

 

.